ePMO

Het ePMO is een online vragenlijst die ingaat op hoe werknemers hun gezondheid en leefstijl zelf ervaren. Na het invullen ontvangen de deelnemers een persoonlijk rapport en waar nodig een adviesgesprek. Vanaf vijftien deelnemers kunt u een groepsrapportage ontvangen waarmee u inzicht krijgt over hoe uw mensen hun werk beleven, waar ze energie van krijgen en wat hen stress oplevert. Let hierbij op de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen bij een ePMO.*

Zo kunt u snel aan de slag om de gezondheid en productiviteit van uw werknemers te behouden of te verbeteren, verzuim te voorkomen en uw bedrijfskosten te verlagen. Want mensen die zich fit voelen en gezond zijn, melden zich minder vaak ziek. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim al snel 300 euro.

laten-doen

Heeft u als ondernemer onvoldoende kennis van preventieve arbozaken, wilt u uw tijd en aandacht liever besteden aan uw business, maar wel zeker zijn dat u voldoet aan de Arbowet? Dan nemen onze professionals u graag de nodige zorg uit handen. Meer over onze ondersteuningsniveaus.

 • Uw werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s
 • Ze zijn zich meer bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid
 • U krijgt zicht op de oorzaken van (dreigend) verzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd

Digitale gezondheidscheck: snel en betaalbaar

Het ePMO is een online gezondheidscheck die bestaat uit een beknopte, standaard online screeningsvragenlijst voor kantoor- of productiewerknemers. Hierdoor is het proces sneller en zijn de kosten lager dan bij reguliere PMO’s met een fysiek onderzoek. 

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten en direct hierna ontvangen de deelnemers een persoonlijk rapport, dat inzicht geeft in hun mentale gezondheid, energie, leefstijl en fysieke gezondheid. Loopt een werknemer een verhoogd gezondheidsrisico, dan ontvangt hij per e-mail een uitnodiging om een telefonisch adviesgesprek met één van onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen te plannen.

Bedrijfsspecifieke groepsrapportage

Als het traject is afgerond én er hebben 15 of meer werknemers deelgenomen, kunt u kiezen voor een groepsrapportage. De privacy van uw werknemers is hierbij geborgd. U krijgt helder advies hoe u en uw werknemers de gezondheid kunnen verbeteren en zo het risico op uitval kunnen verminderen. 

Onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundige bespreekt het rapport met u. Indien gewenst gaat uw bedrijf een vervolgtraject aan met onze deskundige, met de focus op een gezonde leefstijl om vitaal en met plezier aan het werk te gaan.

Toolkit om uw werknemers te informeren

Deelname levert uw werknemers belangrijke inzichten en gezondheidsvoordelen op en u krijgt bij een hogere opkomst een betrouwbaarder beeld. Wij ondersteunen u graag bij het informeren en enthousiasmeren van uw werknemers. Daarom ontvangt u van ons een toolkit met een webpagina, aankondigingsbericht, poster, leaflet en intranetteksten.

De voordelen van het ePMO

 • Uw werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s 
 • Ze zijn zich meer bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid 
 • Met ons ePMO voldoet u aan uw wettelijke verplichting*
 • U krijgt zicht op de oorzaken van (dreigend) verzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd 
 • Werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico krijgen een telefonisch adviesgesprek  
 • U krijgt een betrouwbaar advies met conclusies en aanbevelingen 
 • Wij ondersteunen u bij de informatievoorziening voor uw werknemers

ePMO vergelijken

Naast het ePMO biedt ArboNed ook twee uitgebreide PMO's met fysieke onderzoeken aan. Bekijk hier de verschillen.

 ePMOPMO PersoonlijkPMO Vitaal
Online vragenlijst voor kantoor, productie of een combinatie✔ ✔ 
Vragenlijst op maat--
Opname Workability Index--
Fysieke onderzoeken-
Individueel rapport werknemer
Adviesgesprek bij verhoogd gezondheidsrisico-
Telefonisch adviesgesprek bij verhoogd gezondheidsrisico--
Groepsrapportage (bij minimaal 15 deelnemers)✔ (max. 2 groepen)
Rapportage naar leeftijd en geslacht-✔ (max. 2 groepen)
Rapportage naar functie en afdeling-✔ (max. 2 groepen)
Analyse op maat (trends, KPI's)--
Optie: deelrapportages--
Rapportage op maat--
Adviesgesprek met werkgever

 

*Wettelijke verplichting

U bent wettelijk verplicht uw werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Wij adviseren u dit periodiek te doen, zodat uw werknemers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s. 

Wanneer is ePMO niet geschikt voor uw bedrijf?
Let op. Het ePMO is een online gezondheidscheck. Het ePMO is daarom niet voor ieder bedrijf geschikt. Bijvoorbeeld als een fysiek onderzoek een vereiste is vanuit uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook als u één van de onderstaande vragen met ‘Ja’ beantwoordt, is het ePMO onvoldoende toereikend om aan uw wettelijke verplichting vanuit de Arbowet te voldoen.

 • Heeft u medewerkers die per dag meer dan 2 uur aaneengesloten beeldschermwerk doen?
 • Heeft u medewerkers die per dag meer dan 4 uur beeldschermwerk doen?
 • Heeft u medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen?
 • Heeft u medewerkers die worden blootgesteld aan lawaai?

De online vragenlijst van het ePMO moet dan worden aangevuld met een fysiek onderzoek, bijvoorbeeld via het PMO Persoonlijk (zie bovenstaande tabel). Onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundige helpt u op basis van uw RI&E met het maken van de juiste keuze.

Onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundige checkt altijd aan de hand van uw RI&E of u met het ePMO voldoet aan uw wettelijke verplichting.

Heeft u vragen over het ePMO?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons

030 299 62 77

Belafspraak

inplannen


Onderdeel van

Preventief medisch onderzoek

mok-i-love-my-job
Hoe vitaal is uw organisatie? Ontdek wat uw medewerkers energie geeft en wat stress veroorzaakt met het Preventief medisch onderzoek (PMO). Via een online vragenlijst en fysieke onderzoeken krijgen zij helder inzicht in hun mentale en fysieke gezondheid. Op basis van de uitslagen ontvangen praktische adviezen om hun gezondheid en vitaliteit te verbeteren, wat verzuim helpt te voorkomen.

Een gezond bedrijf

mok-pmo
In deze krappe arbeidsmarkt heeft u uw medewerker hard nodig. Het belang van een gezonde en vitale werkvloer is daarom groter dan ooit. Want gezonde en vitale medewerkers verzuimen minder, zijn productiever en ervaren minder stress.