Voorkom uitval door privézorgen

Impactvolle gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding, zorgen over de persoonlijke of financiële situatie, of mantelzorg kunnen zorgen voor psychische of spanningsklachten. De aanpak van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers draait om het voorkomen, of verkorten van verzuim.

Offerte aanvragen

Psychische - en spanningsklachten

Scheiding, rouw, (financiële) zorgen of mantelzorg kunnen zorgen voor psychische of spanningsklachten. Een werknemer geeft aan dat werken niet meer gaat door een combinatie van moeheid, hoofdpijn en duizeligheid. Wanneer een dergelijke situatie te lang duurt, is er onvoldoende tijd voor herstel. Totdat het te veel wordt en een werknemer zich ziek meldt.

Arbeid en rouw

Een werknemer die rouwt, kan minder inzetbaar zijn. De rouwbegeleiding van ArboNed draagt bij aan het verminderen van spanning, depressie of negatieve emoties op het werk en werkt juist aan een toename van de productiviteit en positieve emoties op het werk.

De oplossing

Zit uw werknemer niet helemaal goed in zijn vel? Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker bekijkt de werknemer waar de psychische klachten vandaan komen. De bedrijfsmaatschappelijk werker stelt een praktisch actieplan op en coacht uw werknemer. De werknemer leert onder meer over stress- en timemanagement, het verbeteren van zijn weerbaarheid, communicatieve vaardigheden en hoe te ontspannen. 

Zo gaat het in zijn werk

Dankzij de bewezen succesvolle gespreksaanpak merkt de bedrijfsmaatschappelijk werker vroegtijdig op, waar het probleem van de werknemer ‘m in zit. Hij besteedt aandacht aan zowel de privé- en gezondheidssituatie, als de werkomstandigheden en bekijkt hoe de werknemer omgaat met zijn problemen en klachten. Want juist deze factoren spelen een rol bij het voorkomen van verzuim.

Concreet pakken we het zo aan:

  • Uw werknemer wordt doorverwezen naar bedrijfsmaatschappelijk werk (via de werkgever, de bedrijfsarts, of de casemanager). 
  • U bespreekt als werkgever de verwijzing met uw werknemer, waarna we een intake plannen. 
  • Na de intake is er contact met de werkgever over het vervolgtraject en kunt u uw visie geven aan de bedrijfsmaatschappelijk werker.  
  • Gemiddeld volgen er hierna vijf consulten. 
  • Na ieder consult geeft de bedrijfsmaatschappelijk werker een terugkoppeling.

We werken vanuit de overtuiging dat iedere werknemer alles in huis heeft om zich te ontwikkelen of zijn doelen te realiseren. Hierop focussen, verhoogt het werkplezier, de motivatie en daarmee de prestaties van uw werknemer.

De voordelen van deze aanpak:

  • Oplossingsgerichte werkwijze bij psychische- en spanningsklachten.
  • Het voorkomen van uitval en verzuimkosten.
  • Verzuimduur verkorten met maximaal 26 dagen en minder kans op terugval bij psychisch verzuim.
  • Concrete handvatten voor HR en leidinggevenden.
  • Coaching van uw werknemer.

Vraag direct een offerte aan Neem contact op voor meer informatie