Psychosociale hulp bij calamiteiten

Met de Calamiteitenservice is psychosociale hulp voor slachtoffers of getuigen van een ongeluk, overval of geweldsdelict snel ter plaatse. Zo kunt u (langdurige) uitval van werknemers voorkomen. We noemen dit pakket Impact. 

Direct regelen

De voordelen van de Calamiteitenservice

Na een schokkende of impactvolle ervaring kan een werknemer (afgezien van fysiek letsel) zo uit het veld geslagen zijn, dat hij zich ziekmeldt. Door adequaat te reageren en direct waardevolle begeleiding te bieden direct na de gebeurtenis, kunt u als betrokken werkgever de periode van uitval verkorten of zelfs voorkomen. 

Vindt er in uw bedrijf een schokkende gebeurtenis plaats, dan kunt u dit 24 uur per dag en 7 dagen per week melden bij de Calamiteitenservice van ArboNed, via 0900 5353 541. Een bedrijfsmaatschappelijk werker staat dan direct voor u klaar. Deze hulpverlener is speciaal opgeleid om mensen te begeleiden die een traumatische ervaring hebben gehad. Naast emotionele steun adviseert hij ook over praktische zaken, zoals het informeren van het thuisfront.

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan de dagen na het voorval terugkomen om na te praten en te helpen bij de verwerking. Hij besteedt tijdens deze gesprekken aandacht aan stressreacties en de fases van het verwerkingsproces. Als dat nodig is, verwijzen wij door naar meer gespecialiseerde hulp, zoals een psycholoog.

Rol van de werkgever

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt ook ondersteuning aan u als werkgever, de leidinggevenden, of de afdeling P&O. Op die manier kunt u ook een deel van de begeleiding invullen. Bovendien houdt de bedrijfsmaatschappelijk werker u op de hoogte over de gesprekken met de werknemers. 

Is uw werkvloer wel veilig genoeg?

Wilt u na een ongeval weten of de werkvloer veilig genoeg is om het werk te hervatten? Dan kan ArboNed een veiligheidskundige voor u inschakelen. De veiligheidskundige doet onderzoek naar de veiligheid van de werkplek en geeft u advies hoe u de kans op een calamiteit kunt beperken.

Direct contact?

Voor direct contact met de Calamiteitenservice belt u 0900 5353 541.

Zo werkt het:

  • 0900 53 53 541: landelijk meldpunt (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)
  • Deskundige hulp zo snel mogelijk ter plaatse*
  • Indien nodig ondersteuning en advies bij bedrijfsongevallen door veiligheidsdeskundige*
  • Deskundige opvang van uw werknemers en begeleiding van u als werkgever bij schokkende gebeurtenissen*

Activiteiten aangeduid met een * worden op basis van nacalculatie aan u gefactureerd.

De voordelen op een rij

  • 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via 0900 535 35 41
  • Geen kosten bij eerste adviesgesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werker voor klanten van ArboNed
  • Deskundige hulp is zo snel mogelijk ter plaatse
  • Professionele opvang van de werknemers en begeleiding van de werkgever bij schokkende gebeurtenissen
  • Ondersteuning en advies bij bedrijfsongevallen door een veiligheidsdeskundige

Ik wil toegang tot de Calamiteitenservice