Psychosociale hulp bij calamiteiten

De Calamiteitenservice van ArboNed, exclusief voor onze verzuimklanten, biedt snel advies en hulp na een calamiteit, zoals een bedrijfsongeluk, geweldsdelict of een andere ingrijpende gebeurtenis binnen uw bedrijf. Naast deskundige begeleiding van de leidinggevende door de bedrijfsmaatschappelijk werker, is de nodige psychosociale hulp beschikbaar voor werknemers die slachtoffer of getuigen zijn van een schokkende gebeurtenis. Zo kunt u (langdurige) uitval van werknemers voorkomen.

Schokkende gebeurtenis melden

Vindt er in uw bedrijf een schokkende gebeurtenis plaats, dan kunt u dit melden bij de Calamiteitenservice van ArboNed, via 0900 535 35 41. Binnen kantoortijden zijn we bereikbaar voor calamiteitenadvies. We bespreken met u wat de wensen en noodzakelijkheden zijn en bieden opvang op een met u afgestemd moment. Neemt u buiten kantoortijden contact op, dan kunt u een voicemail inspreken. Een van onze coördinatoren van de calamiteitenopvang neemt contact met u op aan het begin van de eerstvolgende werkdag. De bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed in uw regio helpt u de volgende werkdag dan zo spoedig mogelijk verder. In het weekend kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

Een calamiteit?
Bel direct: 0900 535 35 41

 

 

Praktische documenten

Professionele hulp

De bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed is speciaal opgeleid om mensen met een traumatische ervaring te begeleiden. Naast emotionele steun adviseert hij ook over praktische zaken. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan de dagen na het voorval terugkomen om na te praten en te helpen bij de verwerking. Hij schenkt aandacht aan stressreacties en de fases van het verwerkingsproces. Indien nodig verwijst hij door naar gespecialiseerde hulp, zoals een psycholoog.

Rol van de werkgever

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt ook ondersteuning aan de werkgever, leidinggevenden of de afdeling P&O. Hij adviseert u over de begeleiding van werknemers en informeert u over de gevoerde gesprekken met uw werknemers. Na een impactvolle ervaring (afgezien van fysiek letsel) kan het zijn dat een werknemer zo ontdaan is dat hij zich ziekmeldt. Door adequaat te reageren en direct waardevolle begeleiding te bieden, kunt u als betrokken werkgever de periode van uitval verkorten of zelfs voorkomen. 

Is uw werkvloer wel veilig genoeg?

Wilt u na een ongeval weten of de werkvloer veilig genoeg is om het werk te hervatten? Dan kan ArboNed een veiligheidskundige voor u inschakelen. De veiligheidskundige doet onderzoek naar de veiligheid van de werkplek en geeft u advies hoe u de kans op een calamiteit kunt beperken.
 

Direct contact?

Voor contact met de Calamiteitenservice belt u 0900 535 35 41.

 Zo werkt het:
 

  • 0900 535 35 41: landelijk meldpunt
  • Geen kosten bij eerste adviesgesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werker voor klanten van ArboNed
  • Deskundige hulp tijdens kantooruren
  • Zo snel mogelijk advies
  • Indien nodig ondersteuning en advies bij bedrijfsongevallen door veiligheidsdeskundige*
  • Deskundige opvang van uw werknemers en begeleiding van u als werkgever bij schokkende gebeurtenissen*

Activiteiten aangeduid met een * worden op basis van nacalculatie aan u gefactureerd.

map

Heeft u vragen over psychosociale hulp bij calamiteiten?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen