ZIJN UW MEDEWERKERS WEERBAAR EN IN BALANS?
 • Verminder verzuim
 • Verlaag de kosten
 • En voldoe aan uw wettelijke verplichting
bokshandschoenen

Psychosociale arbeidsbelasting

Ongewenst gedrag in een organisatie verpest de sfeer en uw mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Daarom moet u als werkgever grensoverschrijdend gedrag en werkdruk (samenvattend: psychosociale arbeidsbelasting, PSA) zoveel mogelijk voorkomen. ArboNed helpt u hierbij op de manier die bij u past: doet u het zelf met behulp van onze online hulpmiddelen? Besteedt u liever alles uit? Of kiest u voor een middenweg?

Zelf doen Wat houdt dit in?

 1. Protocol ongewenste omgangsvormen

  Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van een goed psychosociale arbeidsbelasting beleid (PSA-beleid). Hierin maakt u voor uw werknemers duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag en krijgen ongewenste omgangsvormen binnen uw bedrijf minder kans. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

 2. Aan de slag met de PSA-checklist

  Geef verzuim door ongewenst gedrag of een hoge werkdruk geen kans: ga nu aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Download de PSA-checklist van ArboNed.

 3. Aanstellen interne vertrouwenspersoon

  Als u een vertrouwenspersoon aanstelt, kunt u kiezen voor een iemand uit het bedrijf zelf, een externe vertrouwenspersoon, of een combinatie hiervan.

Samen doen Wat houdt dit in?

 1. Training Vertrouwenspersoon

  Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners.

  50% korting voor een collega*
 2. Training Voorkomen en tegengaan ongewenst gedrag

  Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden. Een werkomgeving waarin uw werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken. En ook een omgeving waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of pesten.

  50% korting voor een collega*
 3. Mijn Organisatie-expert

  Is de sfeer in uw bedrijf goed en zijn uw medewerkers met plezier aan het werk? Dan is de kans op arbeidsconflicten kleiner. Wilt u de werkcultuur in uw bedrijf ook verbeteren? Zet dan Mijn Organisatie-expert in.

Laten doen Wat houdt dit in?

 1. Vertrouwenspersoon van ArboNed

  Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een goed PSA-beleid. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft veel ervaring en kennis op dit gebied. Het verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen en zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

 2. PSA-module voor het kleinbedrijf

  Voorkom dat er problemen op de werkvloer ontstaan door ongewenst gedrag en werkdruk. Dat regelt u snel en eenvoudig met onze PSA-module voor € 8,75 per werknemer per jaar. Zo zijn én blijven uw mensen met plezier aan het werk.

 3. Klachtencommissie via ArboNed aanstellen

  Als een werknemer ongewenst gedrag ervaart op het werk, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon. Soms is de situatie zo ernstig dat het noodzakelijk is een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van uw bedrijf. Een klachtencommissie is een onderdeel van het wettelijke verplichte PSA-beleid. Met de klachtencommissie via ArboNed weet u dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting.

 4. Psychosociale hulp bij calamiteiten

  De Calamiteitenservice van ArboNed, exclusief voor onze verzuimklanten, biedt snel advies en hulp na een calamiteit, zoals een bedrijfsongeluk, geweldsdelict of een andere ingrijpende gebeurtenis…

Veel gestelde vragen over PSA

PSA

 • Wat is PSA?

  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. De definitie van PSA staat in artikel 1 van de Arbowet. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

 • Wat zijn de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting?

  De gevolgen van PSA kunnen ernstig zijn. Voorbeelden van individuele/psychosomatische klachten zijn: prikkelbaarheid, slecht slapen, angst, concentratieproblemen, lusteloosheid en een verminderde motivatie. De klachten en stress kunnen zo oplopen dat een werknemer zich ziekmeldt. Op de langere termijn kan iemand last krijgen van een depressie. Er zijn zelfs gevallen bekend waar problemen op het werk hebben geleid tot zelfmoord. 

 • Wat zijn de kosten van PSA?

  Doordat de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zo ernstig kunnen zijn, kunnen de kosten ook flink oplopen. Denk daarbij aan een verminderde arbeidsproductiviteit, verslechtering van uw werkgeversimago, een toename van het ziekteverzuim, juridische kosten en vervangingskosten. De kosten van een pestgeval dat uit de hand loopt, kunnen bijvoorbeeld oplopen tot zo’n € 45.000.

 • Hoe kan ik PSA voorkomen?

  Door binnen uw bedrijf goede afspraken te maken over hoe u met elkaar omgaat, zorgt u ervoor dat uw werknemers met plezier aan het werk blijven. Hiervoor maakt u een duidelijk PSA-beleid, dat bij iedereen binnen de organisatie bekend is. Het is gemakkelijker om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag als u van tevoren met elkaar afspreekt hoe u met elkaar omgaat, wat u wel en niet tolereert en als u elkaar aanspreekt op gewenste en ongewenste omgang. Door zelf het goede voorbeeld te geven, geeft u een duidelijk signaal af.

 • Is PSA meetbaar?

  Er zijn verschillende manieren om PSA in uw bedrijf te meten. Vaak wordt dit gedaan via het wettelijke verplichte Preventief medisch onderzoek (PMO). Maar ook via bijvoorbeeld een cultuuronderzoek of werknemerstevredenheidsonderzoek kunt u nagaan of er sprake is van psychosociale arbeidsbelasting.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Startpunt voor uw PSA-beleid is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hiermee brengt u de risico's binnen uw bedrijf in kaart, zodat u de gezondheid en veiligheid in het bedrijf kunt bevorderen. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten. Lees hier alles over de RI&E.

Heeft u vragen over psychosociale arbeidsbelasting of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons

030 299 62 77

Belafspraak

inplannen