Toetsing Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voert u de RI&E zelf uit, dan moet deze in een aantal gevallen door een gecertificeerde arbodeskundige worden getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit. ArboNed is een gecertificeerde arbodienst dus met ons toetsingsrapport voldoet u aan uw wettelijke verplichting. 

Zo werkt de toetsing

Bij deze toetsing kijkt een consultant bij een bedrijfsrondgang onder andere hoe de RI&E is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren.

U ontvangt hiervan een schriftelijk toetsrapport met eventuele aanvullende adviezen voor uw Plan van aanpak.

Toetsing RI&E aanvragen

RI&E stappenplan

Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkend RI&E-instrument? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties moet u uw RI&E laten toetsen. Voor het zover is, voert u de eerste drie stappen van onderstaand stappenplan uit. Daarna kan ArboNed uw RI&E toetsen en tot slot voert u de acties uit het Plan van aanpak uit.

Stap 1: Inventarisatie

De RI&E start met het inventariseren van de risico’s. Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Het doel is om alle risico’s die binnen uw bedrijf kunnen spelen op één lijst te hebben. U kunt hierbij gebruikmaken van zogenoemde RI&E-instrumenten.

Stap 2: Evaluatie

Als u alle risico's op een rij heeft gezet, maakt u een evaluatie. Hoe groot zijn de risico's? Daarbij sorteert u de risico’s: de belangrijkste bovenaan. De RI&E-instrumenten helpen u bij het evalueren van de risico’s.

Stap 3: Plan van aanpak

Onderdeel van de Risico-inventarisatie en -evaluatie is een actueel Plan van aanpak. Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In dit plan geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de aangetroffen risico’s aan te pakken.

Stap 4: Toetsing

Zoals u heeft kunnen lezen, moet de RI&E in veel gevallen worden getoetst. Als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft én gebruik kunt maken van een erkend RI&E-instrument, is toetsing niet verplicht.* In alle andere gevallen wel.

Toetsing RI&E aanvragen

Stap 5: Aan de slag!

Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. In het Plan van aanpak heeft u aangegeven wie wat gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus. De preventiemedewerker neemt het voortouw. Kan uw preventiemedewerker hierbij nog wat hulp gebruiken, kijk dan eens naar Mijn preventie-expert.

Mijn Preventie-expert

RI&E laten uitvoeren

Wilt u het uitvoeren van de RI&E liever laten doen door de experts van ArboNed, zodat u zeker weet dat alles voldoet aan de wettelijke normen én de toetsing ook direct is geregeld? Klik dan hier.

*Minder dan 25 werknemers en lid van een erkende branche? Check www.rie.nl of u in aanmerking komt voor de toetsingsvrijstelling. 

 

collegas

Heeft u vragen over een toetsing van de RI&E?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen