Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

Leestijd
2 minuten
25 augustus 2023 bijgewerkt

Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Van dit ongewenste gedrag kunnen werknemers letterlijk ziek worden. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Een vertrouwenspersoon helpt bij het bieden van een sociaal veilige werkplek.

Vertrouwenspersoon sociaal veilige werkplek

Voordelen vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor werknemers om problemen aan te kaarten. Dat draagt bij aan een goede werksfeer en zo kunt u uw mensen duurzaam inzetbaar houden.

Uw werknemer kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen en hoeft de leidinggevende niet in te lichten. Alles wat de werknemer en de vertrouwenspersoon bespreken, is vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon aanstellen

Als u een vertrouwenspersoon aanstelt, kunt u kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, een externe, of een combinatie van beiden.

Interne vertrouwenspersoon

De meeste bedrijven kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, een collega die dat naast zijn 'gewone' werk doet. Het is vaak iemand die het bedrijf en de werknemers goed kent en die van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen.

Externe vertrouwenspersoon

Het kan juist ook een drempel zijn om aan een collega te vertellen wat je hebt meegemaakt. Zeker als er andere collega's betrokken zijn bij het ongewenste gedrag. Sommige mensen vinden het makkelijker om hun verhaal te doen aan een onbekende. Een externe vertrouwenspersoon is een deskundige van buiten die wordt ingehuurd, bijvoorbeeld via een arbodienst.

Verplichting Arbowet

Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een externe bedrijfsmaatschappelijk werker. Met de praktische PSA-checklist van ArboNed gaat u in vier stappen direct aan de slag met uw wettelijke verplichting en zorgt u voor een veilige werkomgeving. 

Download de PSA-checklist

Training vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Het kan om lastige en gevoelige materie gaan. ArboNed biedt daarom een training vertrouwenspersoon voor vertrouwenspersonen die intern worden aangesteld. Tijdens deze training krijgen ze basiskennis over hun complexe werkveld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
  • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training kan de vertrouwenspersoon belangrijke eerste gesprekken voeren en medewerkers adviseren over het vervolg na een melding. Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn  vakgebied.

Training vertrouwenspersoon

Sociaal veilige werksfeer

Is er in uw bedrijf een open en veilige werksfeer? Gaat iedereen met respect met elkaar om? De bedrijfscultuur speelt een rol bij ongewenst gedrag. Schakel Mijn organisatie-expert in voor inzicht en concreet advies. 

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer