Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor ongewenst gedrag op de werkvloer. Werknemers kunnen er letterlijk ziek van worden. Een vertrouwenspersoon helpt bij het bieden van een sociaal veilige werkplek.

Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

Voordelen vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor werknemers om problemen aan te kaarten. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar. Uw werknemer kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen en hoeft de leidinggevende niet in te lichten. Alles wat de werknemer en de vertrouwenspersoon bespreken, is vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon aanstellen

Als u een vertrouwenspersoon aanstelt, kiest u voor een interne vertrouwenspersoon, een externe, of een combinatie van beiden. De meest voorkomende situatie is intern. Vaak wordt iemand aangesteld die het bedrijf en de werknemers goed kent en die van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen.

Verplichting Arbowet

Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een externe bedrijfsmaatschappelijk werker. Met de praktische PSA-checklist van ArboNed gaat u in vier stappen direct aan de slag met uw wettelijke verplichting en zorgt u voor een veilige werkomgeving. 

Download de PSA-checklist

Training vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Het kan om lastige en gevoelige materie gaan. ArboNed biedt daarom een training vertrouwenspersoon voor vertrouwenspersonen die intern worden aangesteld. Tijdens deze training krijgen ze basiskennis over hun complexe werkveld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
  • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training kan de vertrouwenspersoon belangrijke eerste gesprekken voeren en medewerkers adviseren over het vervolg na een melding. Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn  vakgebied.

Meer over de training vertrouwenspersoon

Gerelateerde nieuwsberichten