Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

De storm rond #MeToo is gaan liggen, maar het blijft belangrijk om aandacht te hebben voor ongewenst gedrag op de werkvloer. En dat gaat verder dan seksuele intimidatie alleen. Discriminatie, agressie en pesten zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen en werknemers kunnen er letterlijk ziek van worden. Een vertrouwenspersoon helpt bij het bieden van een sociaal veilige werkplek.

Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

Voordelen vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verlaagt voor werknemers de drempel om problemen aan te kaarten. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar. Uw werknemer kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen en hoeft de leidinggevende niet in te lichten. Alles wat werknemer en vertrouwenspersoon bespreken, is vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon aanstellen

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. De meest voorkomende situatie is intern. Vaak wordt iemand aangesteld die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen.

Verplichting Arbowet

Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een externe bedrijfsmaatschappelijk werker. ArboNed heeft een praktische PSA-checklist opgesteld. In vier stappen kunt u direct aan de slag met uw wettelijke verplichting en zorgt u voor een veilige werkomgeving. 

Naar de PSA-checklist

Training vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Dit kan lastige en gevoelige materie zijn. ArboNed biedt daarom een training vertrouwenspersoon, aan vertrouwenspersoon die intern worden aangesteld. Tijdens deze training leert de vertrouwenspersoon basiskennis over zijn of haar complexe werkveld. Zo gaat de training in op:

  • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
  • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training kan de vertrouwenspersoon belangrijke eerste gesprekken voeren en medewerkers adviseren over het vervolg na een melding. Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis, die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn of haar vakgebied.

Meer over de training vertrouwenspersoon

Gerelateerde nieuwsberichten