Werknemers opnieuw (zeer) tevreden over ArboNed

  • 10 juni 2016 bijgewerkt

Werknemers zijn (zeer) tevreden over de verzuimbegeleiding van de professionals van ArboNed. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Intomart GfK. In opdracht van brancheorganisatie Oval voerde zij, net als in 2013 en 2014, onderzoek uit onder ruim 1.000 deelnemers die contact hebben gehad met een bedrijfsarts of een casemanager. Een resultaat om trots op te zijn. 

Werknemers voelen zich serieus genomen

Werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een bedrijfsarts of een casemanager van ArboNed (wij noemen we deze professional re-integratie- en preventieadviseur en procesregisseur), zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het contact. Zij voelen zich serieus genomen, gerespecteerd en ervaren het contact als vriendelijk. Ook zijn werknemers van mening dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens. 

Positief over contact met bedrijfsartsen van ArboNed

  • Bijna driekwart van de werknemers is tevreden tot zeer tevreden over de bedrijfsarts.
  • De bedrijfsartsen van ArboNed scoren goed op de mate waarin respect werd getoond, het serieus nemen van werknemer en vriendelijkheid. 75 tot 80% van de respondenten is (zeer) tevreden over deze zaken.
  • 73% is (zeer) tevreden over de duidelijkheid van afspraken die zijn gemaakt. 
  • De bedrijfsarts scoort hoog op de tijd die de bedrijfsarts voor de werknemer had en op empathie en begrip. 

Ook goede beoordeling voor onze casemanagers 

  • Driekwart van de werknemers is (zeer) tevreden over de casemanager.
  • De casemanagers van ArboNed scoren goed op vriendelijkheid (69% is (zeer) tevreden), het serieus nemen van de werknemer (71% (zeer) tevreden) en de mate waarin respect werd getoond (74% is (zeer) tevreden).
  • De casemanager scoort net als de bedrijfsarts bij het onderdeel toegankelijkheid hoog op de vraag over de tijd die de casemanager voor de werknemer had. 74% was daar (zeer) tevreden over. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de verzuimbegeleiding van ArboNed en onze professionals? Kijk dan op arboned.nl/werknemer