Week van de Veiligheid – Hoe veilig bent u?

Week van de Veiligheid – Hoe veilig bent u?

Deze week staat in teken van de Week van de Veiligheid. Want, met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. U kunt veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen.

Risico-inventarisatie en –evaluatie

Een goede voorbereiding begint met een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 wettelijk verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Met een RI&E zet u alle risico’s die spelen in uw organisatie op een rij. U sorteert de risico’s, de belangrijkste bovenaan, en maakt uiteraard een plan van aanpak. Hoe gaat u de risico’s in uw bedrijf aanpakken?

Actueel

Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Met een RI&E van ArboNed bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Hoe helpt ArboNed met uw RI&E?