5 tips voor de landelijke Dag van de BHV

Het is de Dag van de BHV. Een mooi moment om uw BHV'ers eens extra in het zonnetje te zetten. Hier leest u tips hoe u dat kunt aanpakken en 5 tips hoe u de bedrijfshulpverlening in uw organisatie goed kunt organiseren.

bhv

Zet uw BHV’ers in het zonnetje

Het thema van de Dag van de BHV in 2022 is 'Werk, thuis, op straat, hoe veilig ben jij?' Dit thema haakt in op de nieuwe balans na corona: steeds meer bedrijven blijven hybride werken. Dat raakt de driehoek thuis, werk en op straat. Hoe doen we dat veilig en gezond?

De Dag van de BHV onderstreept de waarde van BHV. Het is een eerbetoon aan alle bedrijfshulpverleners die acuut handelen als iemand iets overkomt. Niet alleen in de eigen werkomgeving, maar ook bij de bakker, op de voetbalclub of in de bioscoop kunnen we rekenen op veel van deze ‘onzichtbare’ helden. U kunt extra aandacht vragen voor de BHV'ers in uw organisatie door bijvoorbeeld een poster te maken met uw eigen BHV’ers erop. Op de website van de Dag van de BHV kunt u kant en klaar promotiemateriaal vinden.

Tips voor een adequate BHV-organisatie

BHV moet minimaal voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Tegelijkertijd worden in wetten, regels en normen steeds minder specifieke eisen genoemd. Het is vooral belangrijk de BHV-organisatie op maat te maken, afgestemd op de risico's binnen uw organisatie. Om die reden zijn de uitkomsten van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) leidend voor het vormgeven van uw BHV-beleid.

Met deze tips bent u goed op weg met uw BHV-beleid:

1. Voldoende, getrainde BHV’ers

Zorg ervoor dat er altijd één en liefst nog twee BHV’ers beschikbaar zijn binnen de reguliere openingstijden. Vanzelfsprekend zijn ze opgeleid, getraind en geoefend. Het is net als met autorijden: eerst de theorie, vervolgens de praktijk en blijven herhalen en oefenen om u de vaardigheden meer en meer eigen maken. Daarover is de Arbowet ook duidelijk: er moet geoefend worden.

2. Oefen in de praktijk

U kunt het op papier nog zo goed hebben geregeld, als het in de praktijk niet werkt zal de hulpverlening niet adequaat zijn. Mensen maken ook hier het verschil. Schep voorwaarden voor snel, veilig en adequaat handelen, voor als het echt een keer fout gaat. En bedenk: dat hoeft niet eens binnen de eigen organisatie te zijn! Als een heftige brand bij de buren dreigt over te slaan naar uw pand, moeten uw BHV’ers ook onmiddellijk in actie komen om te ontruimen.

3. Maak de BHV’er herkenbaar

Natuurlijk kan een BHV’er een slachtoffer prima helpen zonder gekleurde hes aan. Toch is een felgekleurde hes belangrijk. De collega’s zien in één oogopslag bij wie ze moeten zijn, maar de professionele hulpverleners ook. Zij herkennen de BHV’ers die hen extra informatie kunnen geven of naar de plek des onheils zullen leiden.

4. Juiste materialen en middelen

Met opleiden, trainen en oefenen alleen bent u er nog niet. Als werkgever moet u de BHV’ers – wettelijk verplicht – voorzien van de juiste materialen en middelen. Portofoons bijvoorbeeld, als u met meerdere BHV’ers en ploegleiders werkt. Etherdiscipline… wie kent het niet, sinds de deelname van Ellie Lust aan Wie is de Mol?

5. Vaste voorzieningen op orde

Zorg dat alle vaste voorzieningen in het gebouw op orde zijn. Denk aan vluchtwegen, vluchtwegplattegronden, instructiebordjes, nooddeuren, brandblusmiddelen en een AED. Voor alle voorzieningen geldt: aanwezigheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid.

Wilt u meer tips over het inrichten van een BHV-organisatie? Bent u benieuwd wat de verplichtingen zijn van de werkgever én van de werknemer? Wilt u weten hoeveel BHV’ers uw organisatie nodig heeft? Kijk op de website van onze partner Crisicom.

Gerelateerde nieuwsberichten