Highlights van het belang van een goede BHV-organisatie

In kleinere organisaties is bedrijfshulpverlening dikwijls de sluitpost op de begroting. Toch kan een adequaat handelende BHV’er de schadelast beperken. Denk hierbij niet alleen aan het bestrijden van een beginnende brand. Ook zeker aan levensreddend handelen ingeval van een hevige bloeding, een verstikking of een reanimatie.

Door bij een reanimatie direct handelend op te treden is de kans op zogenoemde restschade minder groot, zo wijzen cijfers uit. Mensen die succesvol zijn gereanimeerd kunnen vaak na de (kortere) revalidatieperiode sneller re-integreren. Wat uiteraard niet alleen voor deze collega en alle andere direct betrokken collega’s bijzonder goed nieuws is. Ook voor u is dit van grote waarde. Figuurlijk en letterlijk: kosten door verzuim zullen lager uitvallen.

Bewustwording

Maak preventie en risico’s bespreekbaar. Als er een cultuur heerst van ‘laat maar’ of niets durven zeggen, schaadt dit ieders veiligheid. Zelfs de bedrijfscontinuïteit. Risico’s uitsluiten is een utopie. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat we niet allemaal eenzelfde risicobesef en -beleving hebben. De ene werknemer denkt over een mogelijk gevaarlijke situatie heel anders dan uzelf of een andere werknemer. Eigen referentiekaders spelen daarbij een grote rol.

Bewustwording van mogelijke gevaren is de basis. Dit geldt voor iedereen, van hoog tot laag. Het advies luidt: wees duidelijk zichtbaar bezig met preventie en met BHV.

Goed werkgeverschap

Aandacht voor veiligheid en gezondheid getuigt van goed werkgeverschap: aandacht hebben én houden voor de eigen collega’s. Zo ook voor bezoekers die over de vloer komen, of externe partijen die zijn ingeschakeld. Zij allemaal mogen erop vertrouwen dat er in geval van een calamiteit adequaat en handelend wordt opgetreden. Dit klinkt zo vanzelfsprekend, maar -helaas- in de praktijk blijkt regelmatig dat dit niet zo is. Recent heeft de Inspectie SZW haar rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid’ gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 met 7% is gestegen ten opzichte van 2016 en een stijging voor het vijfde jaar op rij.

Uitstraling naar buiten.

In het verlengde van het punt hiervoor, gaat het om de uitstraling naar buiten. Denk hierbij aan zichtbare uitstraling, zoals een AED aan de (buiten)muur, brandblusmiddelen die op de juiste posities goed zichtbaar zijn opgehangen. En niet te vergeten up to date veiligheids-en vluchtwegplattegronden.

Imago en bedrijfscontinuïteit

Minder zichtbaar maar soms van cruciaal belang: imago. We gaan ervan uit dat het overal, vanzelfsprekend, goed is geregeld. Als er dan toch wat gebeurt en het is niet goed geregeld, dan volgt berichtgeving in de media razendsnel. Dit kan de naam en het imago van de organisatie behoorlijk schaden, zo niet leiden tot directeuren voor de rechter of ook faillissement.

Training BHV

Deze informatie is samengesteld met onze partner Crisicom. Samen met hen organiseert ArboNed verschillende trainingen rondom bedrijfshulpverlening. Benieuwd wat zij voor u en uw BHV'ers kunnnen betekenen? Check dan onze trainingen BHV.

Training BHV