Bedrijfshulpverlening vanuit de Risico-inventarisatie en -evaluatie

Als werkgever zorgt u goed voor uw werknemers. Dat betekent onder andere dat u de arbeidsrisico’s in kaart brengt én deze vermijdt of vermindert. Dat doet u met de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Nu heeft ieder bedrijf te maken met restrisico’s. Wij spreken Marco van Breukelen van onze partner Crisicom over deze risico’s én over de mogelijke oplossingen.

Marco van Breukelen BHV

“Restrisico’s zijn risico’s in uw bedrijf die u niet kunt tegenhouden,” legt Marco uit. “Denk aan blikseminslag of aan iemand die onwel wordt op de werkvloer. Hoewel u ze niet kunt voorkomen, kunt u de schade wel beperken. Daarvoor regelt u goede bedrijfshulpverlening (bhv) in uw bedrijf. Zo voldoet u ook aan uw wettelijke verplichting.”

Wettelijke verplichting

In geval van een calamiteit schakelt u als werkgever professionele hulp in (bijvoorbeeld ambulance of brandweer). Deze hulpverlening hanteert een ‘aanrijdtijd’. In landelijk gebied is dit bijvoorbeeld vastgesteld op maximaal vijftien minuten voor een ambulance en acht minuten voor een brandweerwagen. In de tussentijd bent u aan zet, zo heeft de wetgever dat opgenomen in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In deze wet staat ook dat de bedrijfshulpverlener (bhv’er) beschikt over hulp en middelen om zijn taken goed uit te voeren. “Ons advies is om meerdere werknemers aan te stellen, zodat er altijd een bedrijfshulpverlener op de werkvloer aanwezig is," zegt Marco.

EHBO-koffer

Een bedrijfshulpverlener moet zijn taken goed kunnen uitoefenen. Een goede EHBO-koffer is hiervoor noodzakelijk. “Gemiddeld kost een goed uitgeruste koffer rond de € 40," weet Marco. "Deze moet bovendien goed worden bijgehouden, zodat hij niet ongemerkt leeg raakt.” Het aanschaffen van de koffer is een taak van de werkgever. Het bijhouden gebeurt vaak door de bedrijfshulpverlener of het hoofd bhv.

BHV-scan

Om te controleren of u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen biedt Crisicom een bhv-scan aan. Met deze scan loopt u, samen met een professional, tien punten na die volgens de wet geregeld moeten zijn. “We kijken onder andere naar de RI&E, uw bedrijfshulpverleners, de trainingen die u aanbiedt en herhaalt, de jaarlijkse ontruimingsoefening en hulpmiddelen als brandblussers en de EHBO-koffer. Na de scan krijgt u gericht advies over de punten die u verder kunt optimaliseren.”

Verzamelpand

Werkt u in een bedrijfsverzamelpand? Dan kan een bhv-scan handig zijn om te weten wat u gezamenlijk kunt regelen. “Artikel 19 van de Arbowet eist samenwerking tussen de verschillende bedrijven in een verzamelpand. Dat betekent ook het gebruik maken van elkaars bhv’ers, zodat er altijd een bhv’er aanwezig is. U kunt de training en de jaarlijkse ontruimingsoefening ook samen organiseren. Zo leren de bhv’ers elkaar kennen en weten ze elkaar te vinden bij een calamiteit.”

Investering

Volgens Marco is de bhv-scan een goede start, een nulmeting om de bhv optimaal in te regelen. “Ik zeg altijd tegen mijn klanten: 'Bhv kost nu eenmaal geld'. Maar is er een calamiteit, dan bent u blij dat u geïnvesteerd heeft. U bespaart namelijk een hoop ellende en kosten als u bhv’ers heeft die een beginnend brandje kunnen blussen of die iemand die onwel wordt kunnen helpen voordat de ambulance komt.”

Training bhv

ArboNed en Crisicom werken samen en bieden onder andere de bhv-training aan. In deze training leert uw werknemer juist te handelen bij calamiteiten. Daarnaast leert hij de Automatische Externe Defibrillator (AED) veilig te gebruiken. De theorie en praktijk wordt met elkaar afgewisseld, waardoor de training actief en afwisselend is.

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten