Controle Arbeidsinspectie op gezondheid en veiligheid in horeca

De Nederlandse Arbeidsinspectie is horecabedrijven aan het inspecteren en beoordeelt daarbij hoe zij zorgen voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers. Bij de inspectie controleert de Inspectie de aanwezigheid van een basiscontract arbodienstverlening en Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Nederlandse Arbeidsinspectie

Het beschikken over het basiscontract arbodienstverlening en een RI&E draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid en veiligheid van werknemers. Want onderzoek toont aan dat dat werkgevers die actief met deze documenten werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dat leidt tot minder verzuim, minder ongevallen en lagere kosten.

Opsturen RI&E, Plan van aanpak en basiscontract

In de week van 27 februari ontvangen horecabedrijven een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie waarin hen wordt gevraagd om hun actuele RI&E, het bijbehorende Plan van aanpak en het basiscontract toe te sturen. Daarna hebben werkgevers 6 weken de tijd om de documenten in orde te maken.

Toetsing

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal controleren of de documenten aanwezig zijn. Er vindt op dit moment nog geen toetsing plaats op de inhoudelijke kwaliteit van de documenten. Deze toetsing kan de Arbeidsinspectie in de toekomst nog wel uitvoeren. Meer weten over de controle door de Inspectie? Kijk dan hier.

Basiscontract

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers een overeenkomst met hun arbodienst of bedrijfsarts hebben: het basiscontract. Dit contract kunnen werkgevers gemakkelijk en online bij ArboNed regelen. In slechts een paar klikken sluiten zij het verzuimabonnement af dat het best bij hun bedrijf past. Door het afsluiten van dit abonnement zijn werkgevers verzekerd van een basiscontract.

RI&E

Werkgevers zijn daarnaast wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s vast te leggen. In de horeca kan het bijvoorbeeld gaan om het werken met machines in de keuken, agressie van klanten en jongeren die te veel uren werken en te weinig rust krijgen. Bedrijven die nog een RI&E moeten uitvoeren, kunnen ArboNed vragen om hen hierbij te ondersteunen. Dit kunnen ze doen op een manier die het best bij hun bedrijf past: 

zelf-doenWerkgevers kunnen de RI&E zelf uitvoeren met de gratis en erkende branche-RI&E horeca. Zo voorkomen zij wachttijden en besparen ze kosten. Werkgevers kunnen het dus zelf regelen binnen de gestelde termijn van de Arbeidsinspectie. Benieuwd hoe zij de branche-RI&E kunnen uitvoeren? Onze RI&E-expert Ad van Zundert legt het uit in deze video.

arbeidsrisicoWillen werkgevers zelf aan de slag met de gratis en erkende branche-RI&E horeca en willen zij daarbij hulp van één van onze experts? Dan kunnen zij Mijn preventie-expert aanvragen voor 2, 4 of 8 uur telefonische of online hulp. Werkgevers kunnen de RI&E tegen beperkte kosten en binnen de gestelde termijn van de Arbeidsinspectie regelen.

laten-doen

ArboNed kan voor bedrijven de RI&E uitvoeren. Door de brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan horecabedrijven hebben wij echter veel extra aanvragen ontvangen. Hierdoor is de wachttijd langer dan normaal. Bedrijven kunnen de uitvoering van de RI&E wel aanvragen, zodat deze vast wordt ingepland. 

Gerelateerde nieuwsberichten