De Arbowet en het wettelijk verplichte basiscontract. Wat betekent dat voor u?

  • Leestijd
    1 minuten
  • 24 september 2020 aangemaakt
  • 15 oktober 2020 bijgewerkt

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om deskundige ondersteuning te regelen bij hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. In de meeste gevallen sluit de werkgever hiervoor een overeenkomst af bij één gecertificeerde arbodienst op grond van de zogenoemde ‘vangnetregeling’. Omdat werkgevers, werknemers en arbodienstverleners gebaat zijn bij duidelijke afspraken over deze ondersteuning, moeten die volgens de wet worden vastgelegd in het ‘basiscontract’. 

vangnetregeling

Basiscontract en vangnetregeling

Maakt u bij de ondersteuning van uw arbotaken gebruik van de ‘vangnetregeling’, dan heeft u hiervoor een overeenkomst afgesloten met één gecertificeerde arbodienst, zoals ArboNed. De werkafspraken over de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door vier kerndeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige) zijn vastgelegd in het zogenoemde ‘basiscontract’. Het gaat hierbij om:

Werknemers hebben via de werknemersvertegenwoordiging (OR of personeelsvertegenwoordiging) instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het basiscontract.

Ondersteuning ArboNed

Heeft u een verzuimabonnement afgesloten bij ArboNed, dan betekent dit dus dat u aan uw wettelijke verplichting rond het basiscontract voldoet. Voor u een hele zorg minder: ArboNed bewaakt de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en re-integratie. En ook uw RI&E en PMO regelt u gewoon met ArboNed, zoals de wet ook vereist. Zo maakt u samen met ArboNed afspraken over het prioriteren van risico’s in het plan van aanpak RI&E en over de bijdrage aan het arbeidsomstandighedenbeleid. Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde RI&E kijkt u met ArboNed tevens naar het aanbieden van een wettelijk verplicht Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO) aan uw werknemers en in specifieke gevallen een aanstellingskeuring. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Heeft u nog geen verzuimabonnement bij ArboNed? U maakt het simpel en snel in orde via onze website. 

Welk verzuimabonnement past bij u? 

Gerelateerde nieuwsberichten