De Arbowet en het wettelijk verplichte basiscontract. Wat betekent dat voor u?

  • Leestijd
    1 minuten
  • 14 augustus 2023 aangemaakt
  • 25 augustus 2023 bijgewerkt

Volgens de Arbowet moet u als werkgever een overeenkomst hebben met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Die overeenkomst noemen we het basiscontract. De meeste werkgevers kiezen voor een zogenoemde 'vangnetregeling'. Dat betekent dat de werkgever zijn arbozaken regelt via een gecertificeerde arbodienst. In dit artikel leest u wat het basiscontract inhoudt als u kiest voor een vangnetregeling.

vangnetregeling

Basiscontract en vangnetregeling

Als werkgever kunt u het basiscontract opstellen via een vangnetregeling of een maatwerkregeling. Bij de maatwerkregeling kiest u zelf de deskundigen die u nodig heeft. Maakt u bij de ondersteuning van uw arbotaken gebruik van de vangnetregeling? Dan heeft u een overeenkomst met één gecertificeerde arbodienst, zoals ArboNed.

Volgens de Arbowet moet u zich laten bijstaan door vier kerndeskundigen: de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. De werkafspraken over de taken zijn vastgelegd in het basiscontract. Het gaat hierbij om:

Werknemers hebben via de werknemersvertegenwoordiging (OR of personeelsvertegenwoordiging) instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het basiscontract.

Ondersteuning ArboNed

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de vangnetregeling) voldoet u aan de eisen van het basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist: 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Heeft u nog geen basiscontract? U regelt het simpel en snel via onze website

Welk verzuimabonnement past bij u? 

Gerelateerde nieuwsberichten