De rol van de preventiemedewerker bij de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol bij de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is hét (werk-)document voor de preventiemedewerker. Hij werkt mee aan het uitvoeren van de RI&E en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.

preventiemedewerker RI&E

RI&E uitvoeren

De preventiemedewerker gaat na of de huidige RI&E compleet en actueel is. Ook ondersteunt hij met het opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat betekent niet dat de preventiemedewerker die RI&E helemaal zelf moet maken. Sterker nog, het is verstandig om dit met meerdere mensen samen te doen. Dat kan ook met professionals buiten het eigen bedrijf.

Plan van aanpak bij de RI&E

Een preventiemedewerker maakt ook het Plan van aanpak. Hierin staat hoe hij de geïnventariseerde risico's aanpakt; met welke maatregelen, deskundigen en werknemers. De deskundige die de RI&E eventueel toetst, kijkt of de RI&E en het Plan van aanpak actueel, volledig en juist zijn. Hoeft de RI&E niet getoetst te worden, maar wilt u wel dat er een expert meekijkt? Dan kunt u eenvoudig terecht bij Mijn preventie-expert

U rapporteert over de voortgang van de RI&E aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en werkgever. Het uitvoeren van de verbetermaatregelen en het adviseren van werknemers horen hier ook bij.

Voordelen preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een spin in het web voor het arbobeleid binnen zijn organisatie. Hij is er voor het documenteren van en voorlichten over arbozaken. Binnen mkb-bedrijven is hij een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. Hij houdt zich niet bezig met de individuele medewerkers die ziek zijn, maar gaat wel preventief aan de slag met resultaten uit bijvoorbeeld verzuimanalyses.

De preventiemedewerker oefent deze taak meestal uit naast zijn eigen functie, op zijn eigen locatie en onder zijn eigen leidinggevende. De deskundigheid, ervaring en beschikbaarheid van de preventiemedewerker sluiten dan ook aan bij de specifieke arbeidsrisico’s in de betreffende branche. Hij signaleert eventuele problemen snel en geeft hierover onderbouwd advies. Uiteraard is het belangrijk dat de preventiemedewerker de juiste kennis heeft en dat voldoende tijd krijgt om zijn taken uit te voeren.

Meekijken met een preventiemedewerker

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt dat de werkgever de rol van preventiemedewerker op zich mag nemen. ArboNed-klant Ventinova Medical laat in de video hieronder zien dat het ook voor kleinere bedrijven een voordeel kan zijn om de rol van preventiemedewerker bij een medewerker neer te leggen.

Training Preventiemedewerker

Volg nu deze praktische training en word preventiemedewerker in één dag.

  • In korte tijd alles leren over de verplichte preventietaken in uw organisatie
  • Opleiding door ervaren professionals uit de arbo-praktijk
  • Direct aan de slag met voorbeelden van het midden- en klein bedrijf
  • Inclusief certificaat én boeken

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten