Ziekmelding

Leestijd
4 minuten
28 december 2022 bijgewerkt

Lees hier welke stappen u en uw werknemer moeten doorlopen bij een ziekmelding, waar u op moet letten en hoe u een ziekmelding kunt doorgeven aan ArboNed.

Direct een ziekmelding doorgeven

Het ziekmelden binnen uw organisatie

Als werkgever bent u verplicht om de regels voor het aanvragen van verzuimverlof bekend te maken bij uw werknemers. Uw werknemers moeten de verzuimregels van u als werkgever opvolgen (denk aan het tijdig aanvragen van verzuimverlof). Om uw werknemers helderheid te verschaffen, is het verstandig om op papier te zetten hoe zij zich binnen uw organisatie moeten ziekmelden. Zo'n document heet een verzuimprotocol.

Beschrijf hoe, bij wie en hoe laat uw werknemer uiterlijk moet laten weten dat hij ziek is. Geef ook informatie over wat hij moet doen als hij zijn contactpersoon niet (direct) kan bereiken, of hij zelf taken moet overdragen of bijvoorbeeld afspraken moet verzetten. Vermeld ook hoe een werknemer zich vervolgens weer beter meldt.

Vragen naar verwachte duur arbeidsongeschiktheid

Als werkgever mag u aan uw werknemer vragen wanneer uw werknemer weer aan het werk denkt te kunnen. Uw werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. U mag hier als werkgever ook niet naar vragen.

vragenDit mag u vragen bij een ziekmelding

Wat mag u wel of niet vragen en vastleggen? Lees hier wat u mag vragen aan een zieke werknemer. Ook op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u handige tips. 

Ziekmelding doorgeven aan arbodienst of UWV

Als werkgever moet u de verzuimmelding uiterlijk binnen een week doorgeven aan uw arbodienst. Hoe eerder, hoe beter. Pas als uw werknemer na 42 weken nog niet beter gemeld is, meldt u de werknemer ziek bij UWV. Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag opstellen en meegeven aan de werknemer voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Bekijk de hele tijdlijn hier.

Als u een abonnement heeft bij ArboNed ondersteunt de re-integratie- en preventieadviseur of procesregisseur het verzuim- en re-integratietraject. Hij is uw vaste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor een optimaal proces van verzuimbegeleiding. Hij bewaakt continu de voortgang van het (deel-)herstel en communiceert actief met u, uw werknemer en de medisch professional over de meest effectieve route van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting.

Ziek door zwangerschap

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Verzuim door zwangerschapsklachten geeft u door als een normale verzuimmelding. Loopt het arbeidsverzuim door tot aan het verlof, dan geeft u de ingangsdatum van het verlof door aan de arbodienst. De arbodienst sluit de verzuimmelding dan per die datum af en bewaakt de einddatum van het verlof.

zwangerschap en ziekteAlles over zwangerschap, verzuim en ziekte

Meldt uw werkneemster zich ziek als gevolg van haar zwangerschap of bevalling? Dan is het van belang op welk moment haar ziekte is begonnen. Dat bepaalt namelijk welke uitkering zij krijgt. Lees er hier alles over.

Buitenland

Neem in uw verzuimprotocol ook regels op over ziekte tijdens de vakantie. U schept hiermee duidelijkheid en voorkomt problemen. Zorg er wel voor dat u deze regels vooraf bekend maakt bij alle werknemers, anders kunt u zich er niet op beroepen. Vertel bijvoorbeeld hoe en bij wie de werknemer zich moet ziekmelden en hoe hij een medische verklaring van een lokale arts verkrijgt. Deze is nodig voor het eventueel kunnen afboeken van vakantiedagen.

vakantieVerzuim en vakantie

Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En mag een zieke werknemer op vakantie? Lees er hier alles over.

Verzuim melden bij ArboNed

Klanten van ArboNed geven ziekmeldingen door via de online portal ‘Vandaag’. Via dit online verzuimsysteem volgt u het verzuim op de voet. Als u de verzuim- en herstelmeldingen invoert, ziet u direct de planning van de (Poortwachter-)activiteiten, zoals de oproep voor het spreekuur en de Probleemanalyse. Daarnaast maakt u via Vandaag gemakkelijk en snel actuele verzuimrapportages. Binnen Vandaag geldt het privacybeleid van ArboNed.

Een ziekmelding doorgeven? Klik dan rechtsboven in dit scherm op de knop 'Verzuimportaal' of ga naar vandaag.arboned.nl.

training poortwachterTraining: Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen? Wat moet ik als werkgever doen volgens de wet? Op deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens onze praktische training van één dag.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer