Een effectief Preventief medisch onderzoek (PMO) start met deze vragen

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) kan u en uw werknemers echt iets opleveren. Uw werknemers krijgen inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s en zo kan een goed PMO verzuim voorkomen. Het is wel belangrijk dat duidelijk is waarom u uw werknemers een PMO aanbiedt én dat iedereen erachter staat. Stel uzelf voorafgaand aan het PMO daarom deze drie vragen.

Gezonde voeding

1. Waarom een PMO?

De nummer één vraag: waarom wil ik voor mijn bedrijf een PMO? Puur omdat het een wettelijke verplichting is? Om het verzuim binnen uw organisatie te verlagen? Goed werkgeverschap te tonen? 

Wanneer de aanleiding en de uiteindelijke doelstellingen voor iedereen helder zijn, heeft u de meeste kans op enthousiaste deelnemers en een geslaagd resultaat. De doelstellingen bepalen immers hoe u actie gaat ondernemen met de inzichten die voortkomen uit het PMO. 

2. Voor wie is het PMO?

Wilt u alle medewerkers laten deelnemen, of slechts een beperkte groep? Waarschijnlijk nodigt u iedereen uit en hoopt u op een zo hoog mogelijke opkomst. Maar het kan zijn dat vooral de werknemers die een gezonde leefstijl al hoog op de eigen agenda hebben staan, zich aanmelden. Wilt u juist die medewerkers betrekken die een medisch onderzoek goed kunnen gebruiken, dan is het verstandig uw communicatie aan hen aan te passen. 

Heeft u helder voor ogen wie uw werknemers zijn, wat hen drijft en wie u wilt laten deelnemen, dan kunt u gerichter communiceren en uw mensen enthousiasmeren om mee te doen. Deelname aan het PMO levert uw werknemers belangrijke inzichten en gezondheidsvoordelen op en u krijgt bij een hogere opkomst een betrouwbaarder beeld van de stand van zaken in uw organisatie. ArboNed ondersteunt u bij het informeren en enthousiasmeren van uw werknemers. 

3. Hoe zorg ik ervoor dat een PMO gaat leven?

Wilt u de juiste mensen aan boord krijgen, zorg er dan voor dat uw medewerkers weten wat een PMO hen oplevert. Neem uw medewerkers mee in het gehele traject, zodat ze zich betrokken voelen en input kunnen leveren over wat zij belangrijk vinden. Een PMO mag nooit voelen als een verplichting. Het is juist een blijk van waardering. U wilt per slot van rekening een goede werkgever zijn voor uw werknemers; hun gezondheid staat voor u op nummer één.

U wilt toch ook een vitaal bedrijf met minder verzuim en productievere werknemers? 

Vraag direct een PMO aan Meer informatie over het PMO

Gerelateerde nieuwsberichten