Wat is het verschil tussen een Preventief medisch onderzoek en een medische keuring?

Werknemers die fysiek en mentaal fit zijn, zijn productiever en verzuimen minder. Zij dragen bij aan het succes en de groei van uw bedrijf. Het is dus belangrijk om uw werknemers te stimuleren gezond en fit te blijven of worden. Ook de overheid hecht hier waarde aan en heeft daarom in de Arbowet een aantal verplichtingen opgesteld, zoals het Preventief medisch onderzoek (PMO) en de medische keuring. Wat is het verschil tussen die twee?

Wat is het verschil tussen een Preventief medisch onderzoek en een medische keuring?

Preventief medisch onderzoek

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers periodiek een preventief gezondheidsonderzoek aan te bieden. Veel werkgevers kennen het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). Doel hiervan is de risico’s van het werk voor de gezondheid van de werknemers op te sporen en te beperken. Een PMO gaat een stap verder en neemt naast specifieke beroepsrisico’s ook leefstijlrisico’s en de mentale gezondheid van werknemers onder de loep. 

U bent als werkgever verplicht een PMO aan te bieden, maar voor uw werknemers is deelname aan het onderzoek vrijwillig. Deelname op zich biedt geen zekerheid voor een goede gezondheid in de komende jaren. Het is dan ook niet alleen het PMO zelf dat het verschil maakt in de verzuimverlaging, maar vooral het vervolg dat u hieraan geeft als organisatie.

ArboNed heeft verschillende PMO’s. Van een eenvoudige online vragenlijst over de mentale en fysieke gezondheid (een ePMO) tot en met compleet maatwerk met fysiek onderzoek. Voor ieder bedrijf is er dus een passend PMO.

Meer over het PMO

Medische keuring

Is het PMO, de uitgebreide gezondheidscheck voor werknemers, dan hetzelfde als een keuring? Een keuring kan immers ook verplicht zijn. Nee, een medische keuring is noodzakelijk om werkzaamheden in bepaalde branches te mogen uitvoeren. Zo’n keuring is dus maar verplicht voor bepaalde beroepen, terwijl een PMO voor elk beroep verplicht is.

Een keuring is geen vragenlijst met - waar nodig - fysieke onderzoeken, maar een medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door de keuringsassistente en keuringsarts. Met de keuring bepaalt de arts of uw werknemer gezond genoeg is voor zijn beroep. Uw werknemer moet verplicht meewerken aan de keuring, terwijl hij bij het PMO de keuze heeft. Een keuring kijkt naar de beroepsrisico’s en een PMO kijkt breder.

Kan een PMO dan een keuring vervangen? Nee. In de beroepen waar een keuring verplicht is, moet een gecertificeerde (NOGEPA voor werkzaamheden offshore) keuringsarts de keuring uitvoeren. ArboNed beschikt over deze keuringsartsen, eigen keuringslocaties en mobiele keuringsunits voor iedere keuring.

Meer over keuringen

Gerelateerde nieuwsberichten