Vijf tips om pesten op het werk tegen te gaan

Leestijd
2 minuten
10 april 2024 bijgewerkt

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden in 2021 bijna een kwart miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder gepest. Ook op de werkvloer komen pesterijen helaas vaak voor. Dat heeft grote gevolgen voor uw bedrijf en uw werknemers. Benieuwd hoe u als werkgever pesten op de werkvloer kunt tegengaan? Lees onze vijf tips.  

 

Vijf tips tegen pesten

Pesten is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. Het verplichte anti-pestbeleid is onderdeel van de aanpak op psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA gaat aan de ene kant over ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie) en aan de andere kant over werkdruk.

Werknemers die het mikpunt zijn van pesterijen, krijgen vaak minder zelfvertrouwen en komen in een sociaal isolement terecht. Uiteindelijk kan het gebeuren dat ze zich ziek melden. De spanning die ze ervaren kan zelfs leiden tot een burn-out die wel acht maanden kan duren. En dat terwijl een dag verzuim u gemiddeld € 250 kost. Het is dan ook belangrijk om pesten in uw bedrijf te voorkomen. Wij geven vijf tips.

1. Maak duidelijk dat u pestgedrag niet accepteert

Het lijkt zo voor de hand liggend... Maar toch is het goed ervoor te zorgen dat iedereen weet waar hij aan toe is door duidelijk te maken dat pesten niet wordt getolereerd. Dat maakt het meteen ook makkelijker om een pester aan te spreken op zijn gedrag, of er een melding van te maken. Dus: laat weten hoe jullie binnen het bedrijf met elkaar willen omgaan en ook welke sancties er zijn bij het overtreden van deze regels. Geef zelf het goede voorbeeld en spreek anderen aan op gedrag dat niet door de beugel kan.

2. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek

Door sociale relaties op de werkvloer te bevorderen, geeft u uw werknemers de kans om elkaar beter te leren kennen. Dit kan het pestgedrag verminderen.

3. Stel een vertrouwenspersoon aan

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Niet elke werknemer die wordt gepest, wil het hier met een leidinggevende of collega over hebben. De ideale vertrouwenspersoon is een toegankelijk persoon, bij wie mensen zich op hun gemak voelen en met wie ze het over bijvoorbeeld pesten durven te hebben. Bij kleine ondernemingen, of als u geen geschikte medewerker hebt voor deze taken, kan het nuttig zijn een externe vertrouwenspersoon in te huren.

4. Neem pesten serieus

Het is voor iemand die gepest wordt een grote stap om hier een melding van te maken. Lach het niet weg en bagatelliseer het gevoel van de gepeste niet. Als uw werknemer zich niet serieus genomen voelt, kan hij het gevoel krijgen dat hij er alleen voor staat. Het ziek melden en wegblijven van het werk voelt dan soms als een logische stap. In sommige gevallen kunnen gepeste werknemers zelfs arbeidsongeschikt raken of zelfmoordideeën krijgen. Neem de gepeste dus altijd serieus. 

5. Kom direct in actie

Heeft er ooit een pestgeval bij u op de werkvloer gespeeld, of zijn er nu klachten? Ga dan direct de samenwerking aan met experts (denk aan: coaching, trainingen in weerbaarheid of assertiviteit). Bij een vorige pestmelding is het goed om te onderzoeken hoe de stand van zaken nu is. Wat waren toen de triggers en spelen die nog?

Hulp nodig?

U kunt via ArboNed een vertrouwenspersoon inhuren of een van uw eigen werknemers hiervoor laten opleiden. Naast hulp aan slachtoffers van pesten, helpt ArboNed u ook op andere manieren de sociale veiligheid binnen uw organisatie te verbeteren. Vanuit de Arbowet bent u als werkgever zelfs verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten

Vertrouwenspersoon aanstellen
24 april 2023

Een vertrouwenspersoon aanstellen, zo werkt het

Lees meer
De bedrijfsmaatschappelijk werker
28 september 2022

De bedrijfsmaatschappelijk werker

Lees meer