Vijf tips om pesten op het werk tegen te gaan

Soms denken mensen dat pesten alleen op school voorkomt, maar volgens de website Stoppesten.nu heeft maar liefst 1 op de 8 werknemers te maken met pestgedrag. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bent u als werkgever verplicht beleid te vormen om pesten op het werk tegen te gaan. 

Pesten op het werk komt meer voor dan u denkt. Wat kunt u ertegen doen?

Het verplichte anti-pestbeleid is onderdeel van de aanpak op psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. PSA gaat aan de ene kant over ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie) en aan de andere kant over werkdruk.

Werknemers die het mikpunt zijn van pesterijen krijgen vaak minder zelfvertrouwen en komen in een sociaal isolement terecht. Uiteindelijk kan het gebeuren dat ze zich ziek melden en de spanning die ze ervaren kan zelfs leiden tot een burn-out die wel 8 maanden kan duren. En dat terwijl een dag verzuim u gemiddeld € 250 kost. Het is dan ook belangrijk om pesten in uw bedrijf te voorkomen. Wij geven vijf tips.

1. Maak duidelijk dat u pestgedrag niet accepteert

Het lijkt zo voor de hand liggend, maar als alle werknemers weten dat pesten niet wordt getolereerd, weet iedereen waar hij aan toe is. Het is dan ook makkelijker om een pester aan te spreken op zijn gedrag, of er een melding van te maken. Dus: laat weten hoe jullie binnen het bedrijf met elkaar willen omgaan en ook welke sancties er zijn bij het overtreden van deze regels. Geef zelf het goede voorbeeld en spreek anderen aan op gedrag dat niet door de beugel kan.

2. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek

Door sociale relaties op de werkvloer te bevorderen, geeft u uw werknemers de kans om elkaar beter te leren kennen. Dit kan het pestgedrag verminderen.

3. Stel een vertrouwenspersoon aan

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Niet elke werknemer die wordt gepest, wil het hier met een leidinggevende of collega over hebben. De ideale vertrouwenspersoon is een toegankelijk persoon, bij wie mensen zich op hun gemak voelen en het over bijvoorbeeld pesten durven te hebben. Bij kleine ondernemingen, of als u geen geschikte medewerker hebt voor deze taken, kan het nuttig zijn een externe vertrouwenspersoon in te huren.

4. Neem pesten serieus

Het is voor iemand die gepest wordt een grote stap om hier een melding van te maken. Lach het niet weg en bagatelliseer het gevoel van de gepeste ook niet. Als uw werknemer zich niet serieus genomen voelt, kan hij het gevoel krijgen dat hij er alleen voor staat. Het ziek melden en wegblijven van werk voelt dan soms als een logische stap. In sommige gevallen kunnen gepeste werknemers zelfs arbeidsongeschikt raken of zelfmoordideeën krijgen. Neem de gepeste dus altijd serieus. 

5. Kom direct in actie

Heeft er ooit een pestgeval bij u op de werkvloer gespeeld, of zijn er nu klachten? Ga dan direct de samenwerking aan met experts (denk aan: conflicttraining, coaching, trainingen in weerbaarheid of assertiviteit). Bij een vorige pestmelding is het goed om te onderzoeken hoe de stand van zaken nu is. Wat waren toen de triggers en spelen die nog?

Hulp nodig?

Via ArboNed kunt u een vertrouwenspersoon inhuren, of we leiden één van uw eigen werknemers hiervoor op. Naast hulp aan slachtoffers van pesten, kan ArboNed u ook op andere manieren helpen de sociale veiligheid binnen uw organisatie te verbeteren. Vanuit de Arbowet bent u als werkgever zelfs verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten