Wat doet een vertrouwenspersoon op het werk?

Weinig mensen werken alleen. Er zijn collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, patiënten, adviseurs, controleurs, etc. Helaas verloopt deze samenwerking niet altijd even prettig. Dan is het fijn als u hier vertrouwelijk over kunt spreken met iemand: de vertrouwenspersoon. Verstandig zelfs, want u kunt er gezondheidsklachten of conflicten mee voorkomen.

Wat doet een vertrouwenspersoon op het werk?

U kunt binnen uw bedrijf te maken krijgen met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie, en soms zelfs geweld. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om: uw mensen kunnen er ongelukkig van worden, een andere baan zoeken, minder productief worden, zich ziek melden of zelfs arbeidsongeschikt raken. Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan ongewenste omgangsvormen, in de wet psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven ongewenste omgangsvormen kunnen voorkomen als zij een vertrouwenspersoon hebben. Tegelijk bleek dat maar ongeveer de helft van de bedrijven een vertrouwenspersoon heeft. En dat is jammer, want door ongewenste omgangsvormen aan te pakken kunt u vervelende, persoonlijke gevolgen voorkomen.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig. Soms kunnen de problemen waar uw werknemers mee te maken krijgen complex zijn. De vertrouwenspersoon is er onder meer voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en voor het verwijzen naar professionele hulpverleners. Nog eens op een rij:

  1. Klachten afhandelen
  2. Voorlichting en preventie
  3. Signaleren en adviseren

Strikte vertrouwelijkheid

Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Er wordt pas actie ondernomen als de melder daarmee instemt. Een van de voorwaarden is dan ook dat een vertrouwenspersoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van werknemers, leidinggevenden en directie.

Meer over de rol van de vertrouwenspersoon

Ondersteuning voor de vertrouwenspersoon

Ter ondersteuning van de vertrouwenspersoon biedt ArboNed de training Vertrouwenspersoon. Hoofddoel van de basistraining is het verwerven van kennis en vaardigheden gericht op het functioneren als vertrouwenspersoon. Voor vertrouwenspersonen die al ervaring hebben is er ook een Vervolgtraining vertrouwenspersoon

Ook kunt u via ArboNed een externe vertrouwenspersoon inhuren. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn allemaal gecertificeerd en getraind om als vertrouwenspersoon te werken.

Heeft u 35 of minder werknemers in dienst? Dan heeft u met het PSA-pakket in één keer uw PSA-beleid geregeld, voor € 7,75 per werknemer per jaar.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…
10 minuten