Wat doet een vertrouwenspersoon op het werk?

Niemand werkt alleen. U heeft altijd te maken met andere mensen zoals collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, patiënten, adviseurs, controleurs, etc. Helaas verloopt deze samenwerking niet altijd even prettig. Dan is het fijn als u hier vertrouwelijk over kunt spreken met iemand: de vertrouwenspersoon. Zo kunnen zelfs gezondheidsklachten of conflicten worden voorkomen.

Wat doet een vertrouwenspersoon op het werk?

Zo kunt u binnen uw bedrijf te maken krijgen met pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, en agressie en zelfs geweld. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen liegen er niet om: menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan deze onderwerpen, in de wet psychosociale arbeidsbelasting genoemd.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Uit onderzoek is gebleken dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon zeer effectief is in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Tegelijk bleek dat slechts ongeveer de helft van de bedrijven een vertrouwenspersoon heeft. Zonde, want door ongewenste omgangsvormen aan te pakken kunt u vervelende, persoonlijke gevolgen voorkomen.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig: deze zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van ‘klagende’ werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. Nog eens op een rij:

  1. Klachten afhandelen
  2. Voorlichting en preventie
  3. Signaleren en adviseren

Strikte vertrouwelijkheid

Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt. Een van de voorwaarden is dan ook dat een vertrouwenspersoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van werknemers, leidinggevenden en directie.

Meer over de rol van de vertrouwenspersoon

Ondersteuning voor de vertrouwenspersoon

Ter ondersteuning van de vertrouwenspersoon biedt ArboNed de training Vertrouwenspersoon. Hoofddoel van de basistraining is het verwerven van kennis en vaardigheden gericht op het functioneren als vertrouwenspersoon. Ook kunt u via ArboNed een externe vertrouwenspersoon inhuren. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn allemaal gecertificeerd en getraind om als vertrouwenspersoon te werken.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten