Wat is de rol van de preventiemedewerker bij de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)?

Het niveau van deskundigheid van de preventiemedewerker moet aansluiten bij de risico’s in het bedrijf. De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) maakt die risico’s inzichtelijk. De RI&E is hét (werk)document voor de preventiemedewerker.

preventiemedewerker RI&E

RI&E uitvoeren

De preventiemedewerker gaat na of de huidige RI&E compleet en actueel is en is ervoor verantwoordelijk dat er - waar nodig - een actuele RI&E komt. Dat betekent niet dat de preventiemedewerker die RI&E helemaal zelf moet maken. Sterker nog, het is verstandig om dit met meerdere mensen samen te doen. Dat kan ook met professionals buiten het eigen bedrijf.

Als preventiemedewerker maakt u ook een Plan van aanpak. Hierin staat hoe u de geïnventariseerde risico's gaat aanpakken; met welke maatregelen, met welke deskundigen, met welke werknemers. De deskundige die uw RI&E eventueel moet toetsen, kijkt of uw RI&E en Plan van aanpak actueel, volledig en juist is. Hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen en u wilt wel dat een expert meekijkt? ArboNed biedt Mijn preventie-expert. Met Mijn preventie-expert heeft uw organisatie 2 uur à € 310, 4 uur à € 620 of 8 uur à € 1.240 een toegewijde deskundige in huis. 

U rapporteert over de voortgang van de RI&E aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en werkgever. De uitvoering van de verbetermaatregelen en het adviseren van werknemers hoort hier ook bij.

Voordelen preventiemedewerker

De preventiemedewerker is spin in het web voor het arbobeleid binnen zijn organisatie. Hij is er voor het documenteren van en voorlichten over arbozaken. Binnen mkb-bedrijven is hij een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. Hij houdt zich niet bezig met de individuele medewerkers die ziek zijn, maar gaat wel preventief aan de slag met resultaten uit bijvoorbeeld verzuimanalyses.

Hij heeft deze taak meestal naast zijn eigen functie, op zijn eigen locatie en onder zijn eigen leidinggevende. De deskundigheid, ervaring en beschikbaarheid van de preventiemedewerker sluiten dan ook aan bij de specifieke arbeidsrisico’s in de branche. Hij kan mogelijke problemen snel signaleren en hierover onderbouwd adviseren. Uiteraard is het belangrijk dat de preventiemedewerker de juiste kennis heeft en voldoende tijd krijgt om zijn taken uit te voeren.

Meekijken met een preventiemedewerker

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt dat de werkgever de rol van preventiemedewerker op zich mag nemen. ArboNed-klant Ventinova Medical laat in de video hieronder zien dat het ook voor kleinere bedrijven een voordeel kan zijn om die rol toch bij een medewerker te beleggen.

Training Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Volg nu deze praktische training en word preventiemedewerker in één dag.

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten