Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

Op 28 april is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag wordt georganiseerd vanuit de International Labour Organization en is bedoeld om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zo zijn er een aantal basistips om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Op de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk staan we stil hoe het werk veiliger kunnen maken

1. Zorg voor een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wanneer u weet welke risico’s uw werknemers in uw organisatie lopen, kunt u deze aanpakken en de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen. Dit leidt tot een vermindering van verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een Risico-inventarisatie en -evaluatie. In deze RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie u benadert voor een steekproef, moet u met een actuele RI&E, inclusief Plan van aanpak, kunnen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Meer over de RI&E

2. Stel een preventiemedewerker aan en ondersteun deze bij zijn preventie taken

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. De preventiemedewerker is geïntroduceerd om meer deskundigheid rond gezondheidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ te ontwikkelen. Wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan problemen namelijk eerder signaleren. 

Wat doet een preventiemedewerker?

3. Geef voorlichting over veilig werken aan uw werknemers

Het is ook een wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Werknemers zijn van hun kant verplicht tot een actieve houding tijdens de voorlichting. Welke voorlichting u geeft over welk onderwerp komt vaak voort uit de Risico-inventarisatie en –evaluatie. U moet als werkgever ook kunnen aantonen dat voorlichting en instructie hebben plaatsgevonden. Een registratie van welke voorlichting of instructie door wie is gegeven en ontvangen kan worden opgevraagd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Belangrijk is ook om voorlichting regelmatig te herhalen. Een eenmalige voorlichting en instructie blijft niet hangen en kan door de waan van de dag vergeten worden. Regelmatig opfrissen van de informatie is daarom van belang.

Arbeidsrisico's verminderen

 

Gerelateerde nieuwsberichten