Klachtenprocedure

Voor uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) brengt u eerst de oorzaken van PSA in kaart. Vervolgens stelt u een protocol op voor ongewenste omgangsvormen. Dan gaat u aan de slag met de klachtenprocedure en klachtencommissie. Met een klachtenprocedure of -regeling zorgt u ervoor dat werknemers hun klachten over ongewenste omgangsvormen (sneller) uiten en dat deze klachten ook worden opgelost.

Klachtenprocedure

Waarom een klachtenprocedure?

Met een klachtenprocedure biedt u uw werknemers een formele mogelijkheid om een onbevredigende situatie te bespreken. Op die manier krijgt u als werkgever de kans eventuele misverstanden weg te nemen en draagt u bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht. 

Wat staat er in de klachtenregeling?

In de klachtenregeling staat onder meer aan welke eisen de klachtencommissie moet voldoen, op welke manier de klacht moet worden behandeld, de termijn waarbinnen dit moet gebeuren, dat er sprake moet zijn van ‘hoor en wederhoor’ en dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen moet worden beschermd.

Zo werkt de klachtenprocedure

In eerste instantie bespreekt de betrokkene zijn melding of klacht met de vertrouwenspersoon. Lukt het in deze informele sfeer niet om een oplossing te vinden? Dan kan de werknemer naar de klachtencommissie stappen. Deze beoordeelt of een klacht gegrond is en adviseert uw onderneming over de te nemen maatregelen. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Het indienen van een klacht mag geen gevolgen hebben voor (de functie van) de werknemer. 

Hulp nodig?

Wilt u zeker weten dat uw klachtenprocedure goed in elkaar steekt? Vraag dan snel en eenvoudig een offerte aan voor een protocol ongewenst gedrag. Dit is inclusief het opstellen en up-to-date houden van de klachtenprocedure door onze juristen.

Direct afsluiten Meer informatie
 

Gerelateerde nieuwsberichten