Burn-out

 • Leestijd
  2 minuten
 • 08 december 2021 aangemaakt
 • 19 oktober 2022 bijgewerkt

Het duurt de laatste jaren steeds langer voordat een werknemer met een burn-out is hersteld. Inmiddels bent u uw werknemer met een burn-out gemiddeld ruim 9 maanden kwijt. Begrijpelijk dat veel werkgevers op zoek zijn naar een effectieve aanpak ervan. Lees hier meer over het herkennen en voorkomen van een burn-out.

burn-out

Wat is een burn-out?

Werken is gezond en om prestaties te kunnen leveren hebben we werkdruk nodig. Maar gebeurtenissen, verplichtingen en problemen - op werk en privé - kunnen spanning geven.

Is de spanning te groot en is er onvoldoende mogelijkheid om 'op te laden'? Dan kan gezonde werkdruk omslaan in ongezonde stressklachten. Het lukt niet meer om met die spanning om te gaan en uw werknemer kan overspannen raken.

Daarbij speelt iemands persoonlijkheid ook een rol, bijvoorbeeld als een werknemer te perfectionistisch is en te hoge eisen stelt. Mogelijk kan hij zijn werk hierdoor niet meer goed blijven doen.

Duren deze spanningsklachten een halfjaar en voelt uw werknemer zich uitgeput? Dan is er sprake van een burn-out.

burn-out

Gratis webinar Voorkom verzuim door werkstress

Ongeveer 30% van het langdurend verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Een werknemer met een burn-out ben u gemiddeld 279 dagen kwijt. Juist in deze tijden van toenemende werkdruk en personeelstekorten heeft u uw werknemers hard nodig om de zaak draaiende te houden. Wat kun je als werkgever doen om ongezonde werkstress te voorkomen? En hoe herken je op tijd de signalen? In dit gratis webinar krijgt u tips en handvatten. 

Datum: donderdag 17 november 2022
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
De chat is open tot 13.30 uur om uw vragen te stellen

Meld u aan

Burn-out herkennen

Als de (werk)stress bij uw werknemer leidt tot een burn-out, dan bent u hem gemiddeld ruim 9 maanden kwijt. Aangezien één verzuimdag gemiddeld ruim 250 euro kost, betekent dit naast verlies aan productiviteit ook nog eens een flinke verhoging van de verzuimkosten. Wij kunnen ons voorstellen dat u daar als mkb’er echt wakker van ligt.

Vroeg ingrijpen is dan ook noodzakelijk. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, als u op tijd de signalen herkent en aanpakt. De volgende signalen kunnen duiden op een (dreigende) burn-out:

 • Uw werknemer voelt zich moe, komt mat over en heeft een lagere productiviteit.
 • Hij is steeds cynischer over de werkdruk, de werkactiviteiten en heeft veel moeite met veranderingen.
 • Uw werknemer is vaker ontevreden en sneller geïrriteerd dan anders.
 • Hij meldt zich vaker ziek, heeft steeds meer lichamelijke klachten en een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren.
 • Uw werknemer kan maar moeilijk herstellen van het werk. Hij heeft na het werk meer dan een uur nodig om bij te komen, of heeft zelfs het hele weekend nodig om te herstellen.
 • De balans tussen taken die de werknemer energie kosten en energie geven, is scheef.

energiebalans

Burn-out door werkstress? Omgaan met psychische klachten

De sleutel voor het verminderen van stress is het benutten van energiebronnen, zoals hulp vragen aan anderen en werk op een andere manier invullen. Het beschermt de werknemer tegen psychische klachten als gevolg van werkstress of een burn-out. Werknemers die hun energiebronnen blijven benutten, gaan namelijk anders om met de ervaren werkdruk.

Ga met uw werknemer in gesprek en bepaal samen wat er nodig is om de werkdruk te verminderen. Vraag uw werknemer waar hij vroeger energie van kreeg en hoe het komt dat dit verdwenen is. Hiermee activeert u uw werknemer om actief op zoek te gaan naar datgene waar hij energie van krijgt.

Download gratis de praktische gids 'Voorkom verzuim door werkstress'

gids stressIn deze gids:

 • Alles over een goede energiebalans
 • Advies hoe met gestreste werknemers om te gaan
 • Praktische tips om u zelf met stress kunt omgaan
 • Praktijkvoorbeelden van andere mkb'ers

Download de gids

Training burn-out

Een hoge werkdruk is niet per definitie erg. U kunt de werkdruk ook niet altijd veranderen. U heeft wel invloed op hoe u en uw medewerkers ermee omgaan.

Via onze praktische training leert u stress bij werknemers te voorkomen, de signalen te herkennen en de oorzaak aan te pakken. Met goed stressmanagement voorkomt u burn-outs en voldoet u gelijk aan de Arbowet. 

Corinne
"Wij waren met een zeer kleine groep. Prettig was om naast de stof ervaringen met elkaar te delen en de casussen met elkaar te bespreken."

Beoordeling: 9

Jeff
"Fijne trainer, kent inhoud en vertelt luchtig. Veel praktijkervaring en casuïstiek!"

Beoordeling: 10

Lisalotte
"Fijne, heldere opbouw van theorie. En in praktijk brengen met casussen. Veel mogelijkheid tot interactie/uitwisseling."

Beoordeling: 10

Over de training:

 • Leer voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress
 • Leer hoe u hierover in gesprek kunt gaan met uw medewerkers
 • Aan de slag met voorbeelden van het midden- en kleinbedrijf
 • Voldoe aan uw wettelijke verplichtingen uit onder andere de Arbowet

Meer informatie en aanmelden

Professionele hulp bij burn-out

Via coaching, trainingen of de inzet van onze arbeids- en organisatiedeskundige werkt u op individueel- of organisatieniveau aan een gezonde werkdruk en goede sfeer. Zo zijn en blijven uw werknemers met plezier aan het werk, is er minder verzuim en minder verloop.

Vertoont uw werknemer toch symptomen van een burn-out, schakel dan op tijd een (bedrijfs)arts of andere professional in. Een vertrouwenspersoon kan helpen om werkgerelateerde knelpunten op te lossen op het gebied van werkdruk en ongewenste omgangsvormen (psychosociale arbeidsbelasting). Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen uw werknemer ook coachen om beter om te gaan met stressklachten.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten