Burn-out

 • Leestijd
  2 minuten
 • 03 april 2019 aangemaakt
 • 08 juli 2019 bijgewerkt

Door het stijgende aantal werknemers met een burn-out zijn veel werkgevers op zoek naar een effectieve aanpak van een burn-out. Hoe herkent u de vroege signalen van een burn-out en hoe voorkomt u dat uw werknemers uitvallen?

sirene

Burn-out herkennen

Als de werkstress bij uw werknemer leidt tot een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 8 maanden kwijt. Als u zich realiseert dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, betekent dit naast verlies aan productiviteit ook nog eens een flinke verhoging van de verzuimkosten. En daar ligt een mkb’er echt wakker van.

Vroeg ingrijpen is dan ook noodzakelijk. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, als u op tijd de signalen herkent en aanpakt. De volgende signalen kunnen duiden op psychische klachten, met kans op uitval:

 • Uw werknemer voelt zich moe, komt mat over en heeft een lagere productiviteit.
 • Hij is steeds cynischer over de werkdruk, de werkactiviteiten en heeft veel moeite met veranderingen.
 • Uw werknemer is vaker ontevreden en sneller geïrriteerd dan anders.
 • Hij meldt zich vaker ziek, heeft steeds meer lichamelijke klachten en een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren.
 • Uw werknemer heeft na het werk meer dan een uur nodig om bij te komen. Een werknemer die regelmatig na het werk niets meer doet, of zelfs het hele weekend nodig heeft om te herstellen, vertoont symptomen van een (dreigende) burn-out.
 • De balans tussen taken die de werknemer energie kosten en energie geven, is scheef.

Omgaan met psychische klachten door werkstress

De sleutel voor het verminderen van stress is het benutten van energiebronnen, zoals hulp vragen aan anderen en werk op een andere manier invullen. Het beschermt de werknemer tegen psychische klachten als gevolg van werkstress of een burn-out. Werknemers die hun energiebronnen blijven benutten, gaan namelijk anders om met de ervaren werkdruk.

Ga met uw werknemer in gesprek en bepaal samen wat er nodig is om de werkdruk te verminderen. Vraag uw werknemer waar hij vroeger energie van kreeg en hoe het komt dat dit verdwenen is. Hiermee activeert u uw werknemer om actief op zoek te gaan naar datgene waar hij energie van krijgt.

Professionele hulp

Vertoont uw werknemer symptomen van een burn-out, schakel dan op tijd een bedrijfsarts of andere professional in. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen om werkgerelateerde knelpunten op te lossen die zorgen voor psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten