De ergonoom als specialist

 • Leestijd
  3 minuten
 • 08 april 2019 aangemaakt
 • 23 december 2020 bijgewerkt

De (register) ergonoom richt zich op efficiënt en gezond werken. Hij zet zijn specialistische kennis in om fysieke overbelasting van werknemers te voorkomen. Op die manier helpt hij organisaties bij hun duurzame inzetbaarheid, het vergroten van de productiviteit van hun medewerkers en het maximaal benutten van hun middelen.

Advisering en onderzoek

Organisaties schakelen een ergonoom in voor onderzoek en advies naar werkplekken en werkprocessen, al dan niet naar aanleiding van lichamelijke klachten. Hij kan ook onderzoek doen naar andere factoren die van invloed zijn op lichamelijke belasting en klachten en bijvoorbeeld belastingsprofielen opstellen.

De ergonoom houdt niet alleen rekening met de fysieke vitaliteit van werknemers, maar doet ook onderzoek naar aspecten van mentale over- en onderbelasting.

Wat de werkplek betreft adviseert de ergonoom op een breed vlak. Denk aan advies over:

 • Werkplekinrichting.
 • Eisenpakket voor meubilair en hulpmiddelen.
 • Nieuwbouw, verbouwing en verhuizing.
 • Ontwikkeling van nieuwe kantoorconcepten, zoals flexwerk en thuiswerk.

Training en voorlichting

De ergonoom doet onderzoek bij u in het bedrijf en voorziet u van gedegen advies. Daarnaast kunt u hem diverse voorlichtingen laten geven, bijvoorbeeld op het gebied van beeldschermwerk, fysieke belasting of auto-instructie. Ook kan hij preventiemedewerkers, (beeldscherm)consulenten en ergocoaches opleiden.

Het verschil tussen een ergonoom, veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeidsdeskundige

Vaak wordt ons gevraagd wat nu precies het verschil is tussen een ergonoom, een veiligheidskundige, een arbeidshygiënist en een arbeidsdeskundige. Het gaat echter niet zozeer om de verschillen, maar meer om wat ze dankzij hun samenwerking voor u kunnen betekenen. De diverse consultants vullen elkaar aan en brengen zo alle risico’s binnen uw organisatie goed in beeld. Op die manier kunt u preventief beleid voeren om bijvoorbeeld gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden dus.

Waar de veiligheidskundige zich vooral bezighoudt met veiligheid, machines en gebouwtechnische aspecten, kijkt de arbeidshygiënist vooral naar risico’s die te maken hebben met gevaarlijke stoffen, geluid en trillingen. De ergonoom let vooral op de fysieke belasting en de inrichting van de werkplekken. Bij klachten heeft de ergonoom vaker dan de andere consultants direct contact met individuele medewerkers.

Zowel de ergonoom als de arbeidsdeskundige komen langs bij uw werknemer voor een werkplekonderzoek. Het doel van het onderzoek van de ergonoom is om de veelal fysieke belasting van de werkzaamheden in kaart te brengen. Vervolgens brengt hij advies uit over hoe deze omstandigheden verbeterd kunnen worden. Het doel van de arbeidsdeskundige is om in te schatten wat de verhouding is tussen de belasting en de belastbaarheid van uw medewerker. Als de eigen werkzaamheden niet meer passend blijken, onderzoekt de arbeidsdeskundige of er binnen het bedrijf werkzaamheden te vinden zijn die de medewerker wel kan doen.

De voordelen van een ergonoom op een rij

We zetten nog even de voordelen van het inschakelen van een ArnoNed ergonoom voor u op een rij:

 • Hij komt op de werkplek en krijgt zo snel inzicht in het totaalplaatje van de werkzaamheden.
 • Hij denkt met u mee over manieren waarop u de fysieke belasting binnen uw bedrijf kunt verlagen.
 • Hij adviseert u in het kader daarvan over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen.
 • Hij zorgt voor bewustwording bij werknemers over hoe zij zelf hun werkwijze kunnen aanpassen om de fysieke belasting te verlagen.
 • Hij helpt u in kaart te brengen hoe u uw medewerkers gezond door kunt laten werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Hij schakelt waar nodig collega-consultants in voor aanvullende adviezen. Dit kunnen naast de genoemde specialisten ook de arbeids- en organisatiedeskundige en de vitaliteits- en gezondheidsdeskundige zijn.
 • Een ergonoom werkt preventief.

Meer informatie?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen verlaagt. Voor informatie over de inzet van een ergonoom neemt u contact op met ArboNed via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten