De ergonoom als specialist

De (register) ergonoom richt zich op efficiënt en gezond werken. Hij zet zijn specialistische kennis in om fysieke overbelasting van werknemers te voorkomen. Op die manier helpt hij organisaties bij de duurzame inzetbaarheid, het vergroten van de productiviteit van medewerkers en het maximaal benutten van middelen.

Advisering en onderzoek

Organisaties schakelen een ergonoom in voor onderzoek en advies naar werkplekken en werkprocessen, al dan niet naar aanleiding van lichamelijke klachten. Ook kan de ergonoom onderzoek doen naar andere factoren die van invloed zijn op lichamelijke belasting en klachten en bijvoorbeeld belastingsprofielen opstellen.

De ergonoom houdt niet alleen rekening met de fysieke vitaliteit van werknemers, maar doet ook onderzoek naar aspecten van mentale over- en onderbelasting op het werk.

Wat de werkplek betreft adviseert de ergonoom op een breed vlak; van de werkplekinrichting tot het opstellen van een eisenpakket voor meubilair en hulpmiddelen, van advies bij nieuwbouw, verbouwing en verhuizing, tot het ontwikkelen van nieuwe kantoorconcepten, zoals flexwerk en thuiswerk.

Training en voorlichting

De ergonoom kan onderzoek doen bij u in het bedrijf en u van gedegen advies voorzien. Daarnaast kunt u hem diverse voorlichtingen laten geven. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldschermwerk, fysieke belasting, of auto-instructie. Of voor het opleiden van preventiemedewerkers, (beeldscherm)consulenten en ergocoaches.

Het verschil tussen een ergonoom, veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeidsdeskundige

Het gaat niet zozeer om de verschillen, maar om wat de experts kunnen betekenen dankzij hun samenwerking. De diverse consultants vullen elkaar aan, om alle risico’s binnen uw organisatie goed in beeld te brengen. Op die manier kan uw bedrijf preventief beleid voeren om gezondheidsklachten, ongevallen, etc. te voorkomen. Kortom: om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Waar de veiligheidskundige zich vooral bezighoudt met veiligheid, machines en gebouwtechnische aspecten, kijkt de arbeidshygiënist vooral naar risico’s die te maken hebben met gevaarlijke stoffen, geluid en trillingen. De ergonoom let vooral op de fysieke belasting en de inrichting van de werkplekken. Bij klachten heeft de ergonoom vaker dan de andere consultants direct contact met individuele medewerkers.

Zowel de ergonoom als de arbeidsdeskundige kunnen langskomen bij uw werknemer voor een werkplekonderzoek. Het doel van het onderzoek van de ergonoom is om de veelal fysieke belasting van de werkzaamheden in kaart te brengen en advies te geven hoe deze omstandigheden te verbeteren zodat de fysieke belasting omlaag gaat. Het doel van de arbeidsdeskundige is in te schatten hoe de belasting in relatie staat tot de belastbaarheid van de persoon. Als de eigen werkzaamheden niet meer passend blijken, onderzoekt de arbeidsdeskundige of er binnen het bedrijf werkzaamheden te vinden zijn die de medewerker wel kan doen.

De voordelen van het werken met een ergonoom

De ergonoom van ArboNed:

  • Komt op de werkplek en heeft snel het totaalplaatje van de werkzaamheden inzichtelijk;
  • Denkt met u mee over hoe u de fysieke belasting binnen uw bedrijf kunt verlagen;
  • Adviseert u in het kader daarvan over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen;
  • Zorgt voor bewustwording bij werknemers over hoe zij zelf hun werkwijze kunnen aanpassen om de fysieke belasting te verlagen;
  • Helpt u in kaart te brengen hoe u uw medewerkers gezond door kunt laten werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Schakelt waar nodig collega-consultants in voor aanvullende adviezen. Dit kunnen naast de genoemde specialisten ook de arbeids- en organisatiedeskundige en de vitaliteits- en gezondheidsdeskundige zijn;
  • Helpt preventief!

Meer informatie?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. Voor informatie over de inzet van een ergonoom neemt u contact op met ArboNed via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten