De veiligheidskundige

U wilt goed voor uw mensen zorgen en dus een veilige werkomgeving bieden. Dat bent u volgens de wet bovendien verplicht. De veiligheidskundige onderzoekt de veiligheid van de werkplek en geeft op basis hiervan advies. Hij is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. Wat doet de veiligheidsdeskundige precies?

veiligheidskundige

Veiligheidskunde

Veiligheidskunde is de zorg voor een gezonde werkomgeving; het voorkomen van acute gezondheidseffecten. Gezondheidseffecten op de (midden)lange duur vallen onder arbeidshygiëne.

Onderzoek en advies

Gevaren herkennen, risico’s opsporen en deze signaleren vóórdat zij kunnen leiden tot ongelukken of verzuim. De veiligheidskundige helpt uw organisatie hierbij. Zo kunnen uw werknemers gezond en veilig werken. Om u goed advies te kunnen geven, heeft de veiligheidskundige een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Volgens de Arbowet moet u zich als werkgever in een aantal gevallen laten ondersteunen door een kerndeskundige bij onder andere het uitvoeren en/of toetsen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De veiligheidskundigen van ArboNed kunnen dit voor u doen.

Training en voorlichting

In de rol van trainer of coach is de veiligheidskundige er om uw werknemers op te leiden (bijvoorbeeld tot preventiemedewerker, of om zelfstandig de RI&E te kunnen uitvoeren) en bewust te maken van (het belang van) veilig werken.

Kerndeskundigen Arbowet

De veiligheidskundige werkt nauw samen met uw preventiemedewerker. Ook met de andere kerndeskundigen – de bedrijfsarts, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiedeskundige – werken de veiligheidskundigen van ArboNed veel samen.

  De voordelen van het werken met een veiligheidskundige

  De veiligheidskundige van ArboNed:

  • Houdt zich bezig met gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving;
  • Helpt u in kaart te brengen of werknemers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkomstandigheden en adviseert hoe zij hun werk in een gezonde omgeving kunnen doen;
  • Kan uw werknemers voorlichting geven om ze bewust te maken van de mogelijke werkgerelateerde risico’s en de juiste (organisatorische, technische en persoonlijke) beheersmaatregelen (bijvoorbeeld over machineveiligheid, explosierisico’s, BHV);
  • Werkt nauw samen met de andere consultants van ArboNed, zoals de ergonoom, arbeidshygiënist, arbeidsdeskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. Ook koppelt hij onderzoeken terug aan de betrokken bedrijfsarts en re-integratie- en preventieadviseur, waardoor u op alle vlakken wordt ondersteund;
  • Helpt preventief!

  Gerelateerde nieuwsberichten