Ziekmelding bij een arbeidsconflict, en dan?

Het komt regelmatig voor dat een werknemer zich ziek meldt als hij een verschil van mening heeft met zijn leidinggevende of spanningen ervaart in zijn relatie tot één of meer collega’s. Een arbeidsconflict kan onder andere gaan over de inhoud van het werk, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden. De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten spreekt van een arbeidsconflict als één van de partijen een conflict ervaart in de werksituatie.

zelf-doen

Kunt u als ondernemer zelf uw preventieve arbozaken regelen, of heeft u hier een professional voor in dienst? Dan maakt ArboNed het u graag makkelijk met praktische informatie en (gratis) hulpmiddelen, zoals instructievideo’s, checklists en stappenplannen. Meer over onze ondersteuningsniveaus.

Wat moet u als werkgever doen in zo’n geval? Anne Zwaan, procesregisseur bij ArboNed, geeft antwoord in de video: 

Ga in overleg met uw werknemer

Als uw werknemer zich ziek meldt en u weet dat er sprake is van een conflict, dan kunt u het beste eerst met uw werknemer om de tafel. Blijft uw werknemer vasthouden aan zijn ziekmelding, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een gesprek te plannen met de bedrijfsarts. Alleen de bedrijfsarts kan bepalen of de werknemer al dan niet ziek is om medische redenen. De bedrijfsarts handelt volgens de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten.

Afspraak bedrijfsarts

De volgende situaties zijn mogelijk:

1. Er is geen sprake van ziekte, maar er is wel een conflict

Nadat de bedrijfsarts zowel uw werknemer als u heeft gesproken, brengt hij zijn advies uit. Hierin staat dat uw werknemer niet arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte en dat hij adviseert dat de werknemer zich hersteld meldt, het werk hervat en werkgever en werknemer met elkaar in gesprek te gaan om het arbeidsconflict op te lossen. Daarbij kan een expert worden ingeschakeld, zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker of een mediator.

2. Er is zowel sprake van ziekte als van een conflict

Over de ziekte adviseert de bedrijfsarts volgens de geldende professionele richtlijnen, met als doel een snel herstel. Wat betreft het conflict handelt de bedrijfsarts zoals beschreven onder punt 1. Zijn er medische klachten, dan is het niet altijd mogelijk om direct het gesprek aan te gaan. Wacht echter niet langer met het gesprek dan strikt noodzakelijk is.

3. Er is sprake van ziekte, maar er blijkt geen sprake van een conflict te zijn

In dat geval wordt de gebruikelijke ziekte- en re-integratiebegeleiding voortgezet.

Ziekmelding voorkomen

Uiteraard hoeft u niet pas bemiddeling in te zetten als een werknemer zich ziek heeft gemeld. Het liefst bent u de ziekmelding voor. Laat een conflict niet escaleren, maar ga snel met elkaar om tafel om het bespreekbaar te maken. U kunt het onderling regelen, maar ook in deze fase kunt u professionele bemiddeling inschakelen.

Ontslag bij arbeidsconflict

Soms is de situatie zo onhoudbaar geworden dat uit elkaar gaan de enige optie blijkt. Dit kan in onderling overleg, al dan niet met behulp van een mediator, middels een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Partijen onderhandelen dan over de voorwaarden van de beëindiging. Als partijen daar niet uitkomen, kunt u desnoods een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend bij de kantonrechter. U moet daarbij aantonen dat er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie en dat u er alles aan heeft gedaan om het conflict op te lossen en ook eventuele herplaatsingsmogelijkheden heeft onderzocht. U moet er rekening mee houden dat de kosten van een gerechtelijke procedure veel hoger zijn dan wanneer u het conflict oplost via mediation.

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of een situatie die dreigt te ontsporen? ArboNed heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst die u kunnen helpen met deze specifieke problematiek. 

Meer informatie

Heeft u vragen over een arbeidsconflict?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen


Onderdeel van