Uitval door werkstress kunt u als werkgever helpen voorkomen

  • Leestijd
    3 minuten
  • 06 december 2018 aangemaakt
  • 11 april 2019 bijgewerkt

Door: Ronald Klee, Consultant Arbeid & Organisatie ArboNed

Uitval door werkstress kunt u als werkgever helpen voorkomen

Werkstress is een groeiend probleem voor het mkb, blijkt uit onze cijfers. Het aantal mensen dat uitvalt met psychische klachten neemt toe. In de zoektocht naar een oplossing lag de focus lang op de werknemer. Stress werd gezien als iets dat bij de werknemer hoort en niet te beïnvloeden is. Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer bedrijven inzien dat het positief is om te werken aan duurzame mentale inzetbaarheid en dat stress bij medewerkers daarmee wél beïnvloedbaar is!

Wat is stress?

Stress is een toestand waarin iemand niet in staat is, of zich niet in staat acht, te voldoen aan de eisen die aan hem of haar worden gesteld, of die hij zichzelf stelt. Wanneer de eisen meer vragen dan de mogelijkheden van uw medewerker dan ontstaat acute stress.

Acute stress is op zich geen probleem en helpt ons in het dagelijks leven om gevaarlijke situaties te vermijden zoals bijvoorbeeld in het verkeer. Een beetje stress kan er zelfs voor zorgen dan mensen beter presteren. Totdat iemand er langdurig en regelmatig last van heeft. Dan bouwt stress op en als er niets verandert aan de situatie, kan dat leiden tot overspannenheid of een burn-out.

Doordat bedrijven vaak niet goed weten hoe ze structureel aan oplossingen kunnen werken, werd de bal veelal bij de persoon gelegd: alleen de medewerker kan zijn eigen problemen oplossen. Gelukkig besteden werkgevers steeds meer aandacht aan het voorkomen van uitval door stress door actief hulp aan te bieden.

Wat kunt u als werkgever doen?

Beperken en voorkomen van werkstress is zoals gezegd heel belangrijk, maar je meer richten op werkplezier ook. Daar draaide de Week van de Werkstress dit jaar om. Het betekent niet dat je happy hours moet gaan organiseren. Maar hoe vermijd je de risico’s van stress op de werkvloer dan wel en hoe zorg je dat het werk aansluit op de mogelijkheden van jouw medewerkers, waardoor zij een betere kwaliteit van werk ervaren?

De Arbowet gaat hier op in. Er staat onder meer in dat de werkgever moet zorgen voor een goede verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat betekent dat u het werk niet alleen moet organiseren op een manier die handig is voor de bedrijfsvoering, maar ook zodanig dat de werknemers weten wat ze mogen en moeten, dat er een duidelijke taakverdeling is en dat medewerkers (een zekere) invloed hebben op wat ze doen.

Een grote valkuil die ik zie bij werkgevers, is om niet met het personeel te bespreken hoe de werkzaamheden worden ingericht. Vaak is dit ook lastig. Er is een hoge druk op productie, efficiëntie en omzet, u moet uw doelstellingen halen. Daarom kiezen veel werkgevers vaak toch voor top-down beslissingen, waarbij het personeel als verantwoordelijke voor de uitvoer wordt gezien en de beslissingen bij de directie blijven.

Wilt u weten hoe dit anders kan en u samen met uw medewerkers werkt aan het behalen van uw organisatiedoelstellingen? Neem contact met ons op voor een analyse, workshop of gewoon advies.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten