De vier meest voorkomende arbeidsrisico's in een productieomgeving

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen zijn er vanuit de overheid wettelijke verplichtingen (zoals de Arbowet) vastgesteld en zijn er hulpmiddelen beschikbaar die beschermen tegen de eventuele negatieve aspecten op het werk. De risico's kunnen verschillen per bedrijf, toch zijn er een aantal veel voorkomende risico's in bijvoorbeeld productiebedrijven.

Er zijn verschillende arbeidsrisico's in een productie-omgeving, we zetten de top vier op een rij

1. Machineveiligheid

Het aantal meldingsplichtige arbeidsongevallen kwam in 2017 op ruim 2500. Grote grote risicosectoren zijn volgens Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid industrie, bouw, handel, en transport en logistiek (bron jaarverslag 2017). Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Het is belangrijk dat machines veilig gebruikt worden en dat deze voldoen aan alle veiligheidsnormen en keurmerken.

2. Gevaarlijke stoffen

In heel veel bedrijven werken mensen met gevaarlijke stoffen, vaak zonder het zelf te beseffen. Je kunt hierbij denken aan verfsoorten, schoonmaakmiddelen of lasrook. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te hebben en te bepalen wat u als werkgever kan doen om risico’s te vermijden. Een goed hulpmiddel hiervoor is het 4-stappenplan van de inspectie (SZW).

3. Schadelijk en hinderlijk geluid

Gehoorschade, oftewel lawaaislechthorendheid, staat al jarenlang in de top van de meest gemelde beroepsziekten. Afgelopen jaren was het overgrote deel van de meldingen van gehoorschade afkomstig uit de bouwnijverheid. In 2017 zijn de meldingen vanuit overheid en openbaar bestuur en dan vooral van politiepersoneel fors vertegenwoordigd. Deze aandoening kan niet worden genezen maar wel worden voorkomen. De risicogrens is in de Arbowet vastgesteld op 80 decibel. Tinnitus (een vorm van gehoorschade) wordt in bijna 94% van de meldingen via het arbeidsomstandigheden spreekuur vastgesteld; lawaaislechthorendheid voor ongeveer tweederde (67,4%) via het Preventief medisch onderzoek (PMO)

4. Fysieke belasting

De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. In een productie-omgeving is er sprake van fysiek zwaar werk. Dit zorgt voor fysieke belasting, vaak over langere tijd. De balans tussen belasting en belastbaarheid is dan belangrijk. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Een goede werksituatie verlaagt verzuim én dus bedrijfskosten. 

Arbeidsrisico's verminderen

Het is belangrijk dat u de arbeidsrisico's bij u in het bedrijf in kaart brengt. Dit doet u door een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De experts van ArboNed kunnen u helpen de bovenstaande risico's in kaart te brengen en te verminderen. Uw eigen preventiewerknemer speelt ook een belangrijke rol bij het maken van de RI&E en het voorkomen van verzuim en het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden. 

Gerelateerde nieuwsberichten