Blijf alert op coronamaatregelen op het werk

  • Leestijd
    2 minuten
  • 26 juli 2022 aangemaakt
  • 09 augustus 2022 bijgewerkt

In onze verzuimcijfers van juni zien we een stijging van het verzuimpercentage ten opzichte van mei. Dat komt vrijwel helemaal door de forse toename van het aantal coronabesmettingen in juni. Hoewel de coronapiek inmiddels achter ons ligt, is het de vraag hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt tijdens en vooral na de zomer. De kans op een coronapiek in de herfst is reëel. Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hameren er bij bedrijven op alert te blijven. Want niemand wil een herhaling met beperkingen van de afgelopen jaren. Ons advies aan werkgevers is daarom onverminderd: blijf alert en bereid u in overleg met uw medewerkers goed voor om verspreiding van corona via de werkvloer te voorkomen. 

Blijf alert op coronamaatregelen op het werk

Houd oog voor de basisregels

Het belangrijkste is en blijft: houd u aan de basisregels. Blijf handen wassen, geef elkaar de ruimte, zorg voor voldoende frisse lucht en bij klachten: blijf thuis en doe een zelftest. We profiteren nu van de opgedane ervaring met corona. Haal het eerder opgestelde coronaprotocol uit de kast en tref op tijd de nodige maatregelen. Een goede voorbereiding op een mogelijke nieuwe coronagolf is belangrijk voor de continuïteit in het bedrijf. 

Blijf in gesprek

Minstens zo belangrijk is het om oog voor elkaar te houden en in gesprek te blijven met de medewerkers. Over corona en de nodige maatregelen, maar vooral over wat dit betekent voor medewerkers en de organisatie. De vraag wordt vaak gesteld wanneer iemand bij lichte klachten kan blijven werken, op kantoor of thuis. Bespreek dan vooral samen wat er wel mogelijk is.

Belang en voordeel van gezonde leefstijl 

Ook in het voorkomen van en bij het herstellen van corona is een gezonde leefstijl belangrijk. Goed eten, bewegen, slapen en ontspannen, kortom een gezonde leefstijl, verhoogt je weerstand enorm. Hoe hoger je weerstand, hoe minder vatbaar u bent voor het virus én hoe beter u herstelt. 

Werk thuis waar mogelijk

Veel werkgevers en werknemers vinden samen steeds meer een goede balans tussen deels thuis en deels op kantoor werken. Om de kans op besmetting via de werkvloer in bepaalde periodes te verkleinen, is het verstandig om het thuiswerken indien mogelijk (tijdelijk) extra te stimuleren. Zorg ervoor dat uw werknemers op ieder moment prettig en gezond thuis kunnen werken. Wat u hiervoor kunt regelen leest u op onze website met tips voor het instellen van een gezonde thuiswerkplek. Of maak gebruik van onze online (thuis)werkplekcheck

Maatregelen op de werkvloer

Als thuiswerken voor (een deel van) uw organisatie niet mogelijk is, loont het om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken en alle maatregelen op de werkvloer na te leven, zoals weergegeven in deze flyer. Voor bepaalde beroepen/sectoren (zoals de gezondheidszorg) gelden andere adviezen. Raadpleeg hiervoor uw branche-/beroepsvereniging en de websites van RIVM en Rijksoverheid

Altijd zeker van een veilige en gezonde werkplek?

Gebruik de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van aanpak als handvat voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook in tijden van corona. 

Gerelateerde nieuwsberichten