Hoe betrekt u werknemers bij uw RI&E?

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verkleint de risico's op ongelukken en uitval op de werkvloer. Toch heeft minder dan 50% van de ondernemers een RI&E. Het samen opstellen van de RI&E met uw medewerkers zorgt voor meer verbinding op de werkvloer. Maar hoe betrekt u hen op een leuke en actieve manier? Raymond Gruijs (manager van ons expertisecentrum onregelmatig werken) geeft 4 tips. 

Hoe betrekt u werknemers bij het maken van uw RI&E?

"In kleinere organisaties is de afstand tussen de directie en medewerkers onderling heel klein," legt Raymond uit. "Werknemers willen graag meedenken over beslissingen en veranderingen binnen het bedrijf. Ze willen erbij horen, net als in een familie, en hebben de behoefte om zelf keuzes te maken." Door uw werknemers te betrekken bij de RI&E, komt u tegemoet aan deze behoefte. 

Als u de RI&E goed uitvoert met uw personeel bouwt u samen aan een bedrijf waar mensen graag werken. Dat levert meer werkplezier en productiviteit op en verlaagt het ziekteverzuim. Dat laatste is vooral voor kleinere ondernemers van belang. Raymond: "In een RI&E staat onder andere hoe u omgaat met ziekteverzuim. Als u 5 medewerkers
in dienst hebt en 1 van hen valt uit, dan is de impact veel groter dan wanneer u 100 mensen in dienst hebt."

Doe uw voordeel met onze 4 tips 

Met deze 4 tips van Raymond stimuleert u uw medewerkers om actief mee te laten denken over veilig en gezond werken: 

1. Meebeslissen over arbeidsomstandigheden

Bespreek met uw personeelsleden wat zij zelf verstaan onder een veilige en gezonde werkvloer. Vraag bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg of op een vrijdagmiddagborrel wat u kunt veranderen aan de arbeidsomstandigheden, zodat uw medewerkers het beste tot hun recht komen. Door medewerkers te laten meedenken over optimale arbeidsomstandigheden draagt u bij aan hun behoefte om mee te mogen beslissen.

2. Vinger aan de pols tijdens functioneringsgesprekken

Communiceer over hoe u omgaat met risico's voordat een probleem daadwerkelijk speelt. Stem tussendoor af hoe het gaat. Een praktijkvoorbeeld: een eigenaar van een taxibedrijf kwam voor een verrassing te staan toen één van de chauffeurs ineens uitviel. De chauffeur trok het niet meer om nachtdiensten te rijden. Het conflict en de kosten liepen hoog op. Dat had voorkomen kunnen worden als ze functioneringsgesprekken hadden gehad. De eigenaar had dan bijvoorbeeld de fysieke belasting en werktijden van de chauffeur kunnen aanpassen om uitval te voorkomen.

3. Aandacht voor de 'zachte kant'

Met de 'zachte kant' bedoelen we de werkdruk en hoe je met elkaar omgaat op het werk. Dat noemen we ook wel psychosociale arbeidsbelasting. Vragen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: word u als werknemer gewaardeerd, wordt er naar u geluisterd, is er ruimte voor ontwikkeling? En heel actueel: hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag? Zorg vanuit uw bedrijf voor een vertrouwenspersoon en laat uw medewerkers weten dat ze bij die persoon terecht kunnen.

4. Geef 'arbobeleid' een andere naam

De RI&E maakt onderdeel uit van het arbobeleid. Ondernemers benaderen het arbobeleid vaak als iets negatiefs, iets dat moet. Raymond: "Wanneer u uw arbobeleid een andere naam geeft, zoals kwaliteit van werk, klinkt het al veel beter." Iemand die met plezier zijn werk doet en voelt dat zijn werkgever hecht aan goede arbeidsomstandigheden, zal op een verjaardag of bijeenkomst trots over zijn werk vertellen. Deze mond-tot-mondreclame werkt heel aanstekelijk. Zo wordt een betrokken en loyale medewerker een ambassadeur voor jouw bedrijf.

Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. ArboNed helpt u hierbij op de manier die bij u past: doet u het zelf, werkt u met ons samen of besteedt u liever alles uit? 

Kies de RI&E-ondersteuning die het beste bij u past 

Gerelateerde nieuwsberichten