Hoe werkt de Wet verbetering poortwachter?

Voor de Wet verbetering poortwachter moet u er als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst voor zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. U heeft een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer en de werknemer is verplicht hieraan mee te werken. Hoe zorgt u als werkgever dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter?

Stappenplan

Een zieke werknemer wil over het algemeen het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk. En dat wilt u als werkgever natuurlijk ook. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten uw werknemer en u hiervoor samen met de arbodienst een aantal stappen nemen.

1.    Probleemanalyse

Uiterlijk zes weken nadat uw werknemer zich heeft ziekgemeld, en de werkgever dat heeft doorgegeven aan de arbodienst, bekijkt de bedrijfsarts de situatie. Hij stelt een probleemanalyse op en geeft een richtinggevend advies. Hiermee kunt u – samen met uw werknemer – afspraken maken over de werkzaamheden die de werknemer kan doen.

2.    Plan van aanpak

Aan de hand van het advies van de bedrijfsarts komen u en uw werknemer tot een Plan van aanpak. U maakt afspraken over het doel van de re-integratie en met welke activiteiten u dit doel het beste kan bereiken. De werknemer werkt actief mee aan de uitvoering van het plan en de werkgever bewaakt de voortgang ervan. Ook zorgt u voor een goede begeleiding.

3.    Voortgangsgesprekken

Omdat het Plan van aanpak een momentopname is, bespreekt u de voortgang minimaal elke zes weken. Ook de bedrijfsarts heeft regelmatig contact met de werknemer. U bepaalt steeds samen met de werknemer wat de volgende stap is. Waar nodig past u het Plan van aanpak aan. Het kan zijn dat de bedrijfsarts u adviseert het Plan van aanpak aan te passen.

4.    UWV en WIA

Aan het eind van het eerste verzuimjaar bent u volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Richting het eind van het tweede jaar moet u een re-integratieverslag opleveren waarin bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie beschrijven over de re-integratie. UWV beoordeelt op basis hiervan of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen.

Overzicht van week tot week

Hierboven zijn de belangrijkste stappen beschreven. Precies weten wat u van week tot week moet regelen? Lees dan dit uitgebreide artikel.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, het Plan van aanpak en de diverse verzuimgesprekken via de training 'Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen'. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten