Hulp voor de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is iemand die dagelijks op de werkvloer aanwezig is, die de arbeidsrisico’s goed kan inschatten en herkennen. Hij speelt een actieve rol in het verminderen van de arbeidsrisico's. Maar dat betekent niet dat hij álles kan weten van alle (preventieve) arbozaken en wettelijke verplichtingen. Kan u of uw preventiemedewerker coaching, inspiratie en concreet advies gebruiken? Dan is Mijn preventie-expert misschien iets voor u.

Mijn preventie-expert

Verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker

Samengevat is het de taak van de preventiemedewerker om werknemers en leidinggevenden gevraagd en ongevraagd advies te geven over arbozaken.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Hulp van de expert

De preventiemedewerker is een generalist op het gebied van bedrijfsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen. We kunnen niet verwachten dat hij op de hoogte is van alle ins & outs op het gebied van verzuimbeleid en dat hij alle wettelijke kaders en certificeringseisen kent en expertise heeft over zaken als gevaarlijke stoffen, werkplekinrichting of psychosociale arbeidsbelasting.

Mijn preventie-expert kan een goede oplossing zijn. Een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom helpt uw preventiemedewerker met elk arbo-vraagstuk. Met Mijn preventie-expert beschikt uw organisatie een jaar lang over 2, 4 of 8 uur ondersteuning van een expert. De expert kan bijvoorbeeld helpen bij de volgende vragen:

  • Hoe voldoet ons bedrijf aan alle wettelijke eisen?
  • Hoe verlagen we verzuim(kosten) en arbeidsrisico’s?
  • Wat kunnen wij doen om ongevallen te voorkomen?
  • Kan ik met een deskundige sparren over het Plan van aanpak van de RI&E?
  • Wat moet ik binnen mijn bedrijf doen om te voldoen aan de 'anderhalvemetersamenleving'?

Meer weten

Gerelateerde nieuwsberichten