Maak uw preventiemedewerker bekend in uw organisatie: voorbeeldtekst

De ideale preventiemedewerker weet welke specifieke risico’s er bestaan binnen het bedrijf, geeft graag het goede voorbeeld en heeft inlevingsvermogen in de situatie van zijn collega’s. Als er een preventiemedewerker is aangesteld, is het belangrijk hem voor te stellen binnen uw organisatie. Hiervoor kunt u onze voorbeeldtekst gebruiken.

Uit de Arbowet: prominente rol preventiemedewerker

Belangrijke rol preventiemedewerker

In de vernieuwde Arbowet heeft de preventiemedewerker een prominentere rol bij de zorg voor gezond en veilig werk in het bedrijf. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de taken goed te kunnen uitvoeren. Ook is het succes mede afhankelijk is van de persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming. De medezeggenschapsraad /OR moet daarom instemmen met zijn benoeming en is medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Bijkomend voordeel is dat de functie van preventiemedewerker meer gaat ‘leven’ binnen de organisatie. Daarbij komt dat de preventiemedewerker nauwer gaat samenwerken met de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. 

Even voorstellen

Heeft u uw preventiemedewerker gekozen? Stel hem dan voor binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld met behulp van deze tekst:

 Tekst bekendmaking preventiemedewerker

U kunt de informatie verspreiden via e-mail, intranet, mededelingenbord of andere interne communicatie. Organiseer ook een bijeenkomst waar de preventiemedewerker persoonlijk wordt voorgesteld zodat voor iedereen bekend is wie hij is en wat zijn taken zijn. Zo maakt u uw preventiemedewerker echt tot een succes. 

Wijzigingen Arbowet

In de vernieuwde Arbowet is de rol van de preventiemedewerker verstevigd. Zo is er vanuit de wetgever meer focus op preventie van verzuim. Meer over de wijzigingen Arbowet.

Gerelateerde nieuwsberichten