Maak uw preventiemedewerker bekend in uw organisatie: voorbeeldtekst

De ideale preventiemedewerker weet welke specifieke risico’s er bestaan binnen het bedrijf, geeft graag het goede voorbeeld, heeft inlevingsvermogen in de situatie van zijn collega’s én is bekend onder de werknemers. Heeft u uw preventiemedewerker al voorgesteld? U kunt hiervoor onze voorbeeldtekst gebruiken.

preventiemedewerker

Belangrijke rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft in de Arbowet een prominente rol bij de zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving, ook in coronatijd. Hij werkt hiervoor nauw samen met  de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen.

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat de preventiemedewerker genoeg kennis en ervaring heeft om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming spelen een rol. Daarom zijn de medewerkers - in de vorm van medezeggenschapsraad of OR - medeverantwoordelijk voor het benoemen en functioneren van de preventiemedewerker. Bijkomend voordeel is dat zijn rol hierdoor meer gaat ‘leven’ binnen de organisatie. Communicatie over de preventiemedewerker is hiervoor uiteraard ook essentieel.

Even voorstellen

Heeft u uw preventiemedewerker gekozen? Stel hem dan voor binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld met behulp van deze tekst:

 Tekst bekendmaking preventiemedewerker

U kunt de informatie verspreiden via e-mail, intranet, mededelingenbord of andere interne communicatie. Het is natuurlijk ook mooi om de preventiemedewerker persoonlijk voor te stellen op een bijeenkomst, zodat voor iedereen bekend is wie hij is en wat zijn taken zijn (uiteraard houdt u zich daarbij aan de geldende voorschriften). Zo maakt de preventiemedewerker zijn rol echt tot een succes.

Training: Preventiemedewerker in 1 dag

Leer alles over de belangrijkste arbeidsrisico’s in één praktische training van een dag.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten