Psychosociale arbeidsbelasting (PSA): de cijfers

Al jaren staat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de top 5 van belangrijkste arbeidsrisico’s. Bij werkgerelateerd, psychisch verzuim is de oorzaak vrijwel altijd PSA. Hoeveel werknemers hebben last van psychosociale arbeidsbelasting? En hoe kunt u PSA voorkomen? U leest het hier.

Psychosociale arbeidsbelasting, de cijfers in de praktijk

Cijfers ongewenst gedrag

Bijna een kwart van de werknemers geeft aan te maken te hebben gehad met ongewenst gedrag door externen. Dat meldt de Arbobalans 2018. Veruit de meeste voorvallen gebeuren in de gezondheidszorg (45,3%), gevolgd door het onderwijs (27,7%) en de horeca (26,5%).

Ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden komt minder vaak voor: bijna 16% van de werknemers geeft aan dit te hebben meegemaakt. Vooral in de industrie (19,8%), het vervoer (18,3%) en het openbaar bestuur (16,9%) melden werknemers er last van te hebben.

  • Klik hier voor meer cijfers over ongewenst gedrag, of lees direct wat u binnen uw bedrijf kunt doen tegen ongewenst gedrag.

Werkdruk neemt toe

De (ervaren) werkdruk neemt toe, blijkt uit de Arbobalans, terwijl werknemers tegelijk het gevoel hebben dat ze minder te zeggen hebben over hun werkzaamheden. Deze combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie verhoogt het risico op werkstress. Vooral werknemers in de horeca (45,7%), het onderwijs (44,3%) en de gezondheidszorg (43%) ervaren hoge taakeisen. Werknemers in de horeca ervaren bovendien de minste autonomie (63,4%).

In onze eigen verzuimcijfers zien we inderdaad al jaren een toename van stressgerelateerde klachten. Een derde van het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) heeft een psychische oorzaak. Hiervan bestaat binnen het mkb 25% uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out). Kijken we specifiek naar dit langdurend verzuim binnen het mkb, dan zien we bovendien dat het verzuim door psychische klachten steeds langer duurt, in 2018 gemiddeld 225 dagen. En dat terwijl één verzuimdag als snel € 250 kost.

Gezonde werkdruk

Wilt u de (ervaren) werkdruk binnen uw organisatie of team verlagen? Werk dan samen met onze arbeids- en organisatiedeskundige aan een gezonde werkdruk en een goede sfeer.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten