Route naar RI&E

Ieder bedrijf met medewerkers hoort een arbobeleid te hebben. Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet. Uit analyse van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat - vooral kleinere - werkgevers niet op de hoogte zijn van de wettelijke verplichting rond de RI&E. Ook ervaren veel ondernemers het kwalitatief goed uitvoeren van de (branche-)RI&E als een knelpunt.

Route naar RIE

Online hulpmiddel

Om ervoor te zorgen dat veel meer bedrijven een (kwalitatief goede) RI&E hebben, is het ministerie een meerjarenplan gestart. Een onderdeel hiervan is de pilot ‘Route naar RI&E’. Op deze vernieuwde website van het Steunpunt RI&E worden ondernemers geholpen bij het kiezen van een passende route naar een RI&E. Ook wordt voor kleine ondernemers (tot 25 medewerkers en niet aangesloten bij een brancheorganisatie) een nieuw (online) instrument geboden om zelf laagdrempelig een RI&E te maken.

Zelf aan de slag

Strengere controles RI&E

De Inspectie SZW gaat meer en strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht. Het toezicht richt zich op aanwezigheid en de kwaliteit van de RI&E (inclusief Plan van aanpak).

Gerelateerde nieuwsberichten