Uw werknemer is ziek, en nu? Nieuwe training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u er vroeg of laat mee te maken: uw werknemer meldt zich ziek. Iedereen kan een griep hebben of een ongeluk zit een klein hoekje. Toch heeft u als werkgever al verplichtingen bij de ziekmelding. Net als de werknemer trouwens. Bent u op de hoogte van al die regels en verplichtingen? Wij leggen het uit in onze nieuwe training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen.

Uw werknemer is ziek, en nu? Nieuwe training

Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen? Welke inspanningen worden er volgens de wet van mij als werkgever verwacht? En wat mag ik verwachten van mijn werknemer? Hoe zit het met de privacywetgeving? En wat als mijn werknemer langdurig niet (volledig) kan werken? En als uw werknemer langdurig niet kan werken, hoe zit het dan met loondoorbetaling, re-integratieverplichtingen en de Wet verbetering Poortwachter? Vragen die aan de orde (kunnen) komen bij een ziekmelding.

Wet verbetering poortwachter, verzuimprotocol en Plan van aanpak

In onze praktische training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geven we in één dag handige handvatten hoe om te gaan met ziekmeldingen en verzuim binnen uw bedrijf, van dag 1 tot en met het tweede ziektejaar. Ook gaat u aan de slag met het maken van een verzuimprotocol en krijgt u tips voor het maken van het Plan van aanpak, verplicht volgens de Wet verbetering poortwachter.  De training is praktisch ingericht en uw trainer heeft jarenlange ervaring in verzuimbegeleiding zodat u de opgedane kennis en vaardigheden de volgende dag al succesvol in uw eigen situatie kunt toepassen. De training is op verschillende data en beschikbaar in Utrecht, Arnhem en Eindhoven (Son).

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten