Loondoorbetaling bij ziekteverzuim: zo zit het

Leestijd
2 minuten
23 mei 2024 bijgewerkt

Als uw werknemer ziek is, bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie en betaalt u zijn loon minimaal twee jaar door. Hoe het werkt met loondoorbetaling bij ziekteverzuim, leest u hier.

Loondoorbetaling bij ziekteverzuim: zo zit het

Eerste jaar: 70% en minimaal minimumloon

Volgens de wet moet u uw zieke werknemer minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. Als dat bedrag lager is dan het wettelijk minimumloon, betaalt u de werknemer het minimumloon (in verhouding met het aantal uren dat hij werkt). Orgaandonoren en vrouwen die ziek zijn ten gevolge van zwangerschap of bevalling krijgen 100% van hun dagloon.

Valt uw bedrijf binnen een cao? Dan gelden de afspraken die daarin staan beschreven. In de meeste cao’s is afgesproken dat de werkgever in het eerste ziektejaar 70% van het loon doorbetaalt. Ook in de arbeidsovereenkomst kunnen hierover andere afspraken zijn opgenomen. Naast (een deel van) het loon betaalt u het vakantiegeld en - als hiervan sprake is - de pensioenpremie.

Alleen over eventuele wachtdagen krijgt de werknemer geen loon uitbetaald. Dat zijn maximaal de eerste twee ziektedagen. Afspraken hierover staan in de cao of arbeidsovereenkomst.

Tweede jaar: minimaal 70% loon

Is uw werknemer na een jaar nog niet beter, dan heeft hij nog steeds recht op minimaal 70% van zijn loon. U hoeft het vanaf jaar twee niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als de inkomsten van uw werknemer hierdoor uitkomen onder het minimumloon, kan hij een toeslag aanvragen bij UWV.

Ook in het tweede jaar geldt dat er andere afspraken kunnen staan in de cao of arbeidsovereenkomst en dat die zwaarder wegen dan de wettelijke verplichting.

Derde jaar: minimaal 70% loon

De loondoorbetaling bij ziekte geldt gedurende de eerste twee ziektejaren. Werkgever en werknemer moeten zich allebei actief inzetten voor re-integratie. Kunt u als werkgever niet aantonen dat u zich volgens de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te laten re-integreren, dan kunt u verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen (loonsanctie). Het loon is minimaal 70% of het percentage zoals is vastgelegd in cao of arbeidsovereenkomst.

Als de werknemer niet meewerkt, kan en moet de werkgever maatregelen nemen, omdat UWV dit anders mogelijk beoordeelt als onvoldoende re-integratie-inspanningen. U moet de werknemer hierop aanspreken. Bij UWV kunt u als werkgever een deskundigenoordeel aanvragen inzake de re-integratie-inspanningen van uw werknemer. Blijft de werknemer weigerachtig, dan kunt u het loon uiteindelijk stopzetten. Het is belangrijk zorgvuldig te zijn en eventueel een arbeidsrechtjurist te raadplegen om ongewenste gevolgen te voorkomen.

Verzuim beperken

Voor zowel werkgever als werknemer is verzuim vervelend. Dus: hoe korter het duurt, hoe beter. Het is voor een zo snel mogelijke en verantwoorde re-integratie noodzakelijk om snel en op de juiste manier in te grijpen. Houd hiervoor regelmatig contact met uw werknemer en schakel de hulp in van experts, zoals de professionals van ArboNed. Met een verzuimabonnement van ArboNed krijgt u grip op het verzuim binnen uw bedrijf en voldoet u altijd aan de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten. ArboNed is officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer