Plan van aanpak bij verzuim

Leestijd
2 minuten
03 november 2022 bijgewerkt

Een zieke werknemer wil over het algemeen het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk. En dat wilt u als werkgever natuurlijk ook. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten uw werknemer en u hiervoor samen met de arbodienst een aantal stappen nemen. Een van die stappen is het Plan van aanpak, dat u samen met uw zieke werknemer opstelt.

Afspraak bedrijfsarts en Probleemanalyse

De bedrijfsarts bekijkt de situatie uiterlijk zes weken nadat uw werknemer zich heeft ziekgemeld, en de werkgever dat heeft doorgegeven aan de arbodienst. Hij is specialist op het gebied van gezondheid en werk en bespreekt tijdens het spreekuur de gezondheidsklachten, de ingezette behandeling, het werk en de privésituatie.

Op basis van het eerste spreekuur schrijft de bedrijfsarts een Probleemanalyse en geeft hierin een richtinggevend advies. Hij brengt in kaart wat de beperkingen en mogelijkheden zijn voor werk, hoe hij de ingezette behandeling beoordeelt en wat de prognose is.

U gebruikt het advies van de bedrijfsarts voor het Plan van aanpak. Dat stelt u met uw werknemer op, ook als uw werknemer nog helemaal niet kan werken.

Alleen als de bedrijfsarts beoordeelt dat uw werknemer nooit meer kan werken, is een Plan van aanpak niet nodig.

Plan van aanpak: uiterlijk in week 8

Uiterlijk in de 8e ziekteweek schrijft u samen met uw werknemer het Plan van aanpak. Let op: als u hiermee te laat bent, kan het UWV een loonsanctie opleggen.

In het Plan van aanpak maakt u afspraken over het doel van de re-integratie en met welke activiteiten u dit doel het beste kunt bereiken. Maar bijvoorbeeld ook de manier waarop u gedurende de ziekteperiode contact houdt met elkaar, als werkhervatting nog niet mogelijk is.

De werknemer werkt actief mee aan de uitvoering van het plan en de werkgever bewaakt de voortgang. Ook zorgt u voor een goede begeleiding.

plan van aanpak

Inhoud Plan van aanpak

Samenvattend staat in het Plan van aanpak:

  1. Wat uw werknemer wilt bereiken.
  2. Hoe uw werknemer weer gaat werken.

Dat houdt in dat u onderstaande punten opneemt in het Plan van aanpak:

  • De acties die u inzet zodat de werknemer weer duurzaam aan het werk kan gaan. Denk hierbij aan: begeleid door de behandelaar (bijvoorbeeld een psycholoog, maar let op: het type behandelaar mag u niet noemen), aanpassing van de werkplek, geleidelijk opbouwschema, of loopbaanbegeleiding.
  • Het uiteindelijke doel van de acties die u inzet. Over het algemeen is het doel dat uw werknemer duurzaam kan terugkeren in eigen werk. U legt doelstellingen vast en de termijn waarbinnen ze behaald moeten worden. U plant evaluatiemomenten in en blijft goed communiceren met de werknemer.
  • De casemanager die u benoemt. Hij begeleidt de activiteiten en verzorgt de contacten tussen werkgever, werknemer en de arbodienst/bedrijfsarts en eventueel het re-integratiebedrijf. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook de directe leidinggevende of een andere werknemer binnen uw bedrijf. Uw werknemer en u kunnen allebei terecht bij de casemanager als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

Het formulier voor het Plan van aanpak vult u online in via de website van UWV. Klanten van ArboNed vinden een format voor het Plan van aanpak in het online verzuimportaal Vandaag. Om het u gemakkelijker te maken, is het format voor ArboNedklanten al deels ingevuld en voorzien van informatie en tips.

Tips voor uw Plan van aanpak

Vier punten die in ieder geval opgenomen moeten worden in het Plan van aanpak.

Lees meer

Voortgang plan bespreken

Het Plan van aanpak is een momentopname, dus u bespreekt de voortgang minimaal elke zes weken. Ook de bedrijfsarts heeft regelmatig contact met de werknemer. U bepaalt steeds samen met de werknemer wat de volgende stap is.

Waar nodig past u het Plan van aanpak aan. Het kan zijn dat de bedrijfsarts u adviseert het Plan van aanpak aan te passen, omdat de medische situatie heeft geleid tot bijstelling van het advies.

Terugkeer naar werk niet meer mogelijk

Als uw werknemer niet meer kan terugkeren in het eigen werk, dan kan een arbeidsdeskundige bepalen of het eigen werk aangepast kan worden, dan wel of ander werk bij de eigen werkgever mogelijk is. Vaak is pas later in het traject met zekerheid vast te stellen dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is.

Kan uw werknemer niet meer in uw bedrijf aan het werk, dan probeert u passend werk voor uw werknemer te vinden bij een andere werkgever. Dit heet re-integratie spoor 2. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de hulp inschakelen van een re-integratiebedrijf. Is de verwachting dat uw werknemer niet binnen 15 maanden hersteld is, dan moet het 2e spoor binnen 12 maanden worden opgestart.

Deskundigenoordeel UWV

Bent u het niet eens met het Plan van aanpak, heeft u het idee dat uw werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, en komt u er niet uit met uw casemanager? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel over de re-integratie.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en regels rondom ziekmelden in de training Regels en verplichtingen bij ziekmelden. Leer hier in een praktische training van één dag alles over omgaan met ziekmeldingen tot en met het tweede ziektejaar. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer