Vijf tips tegen pesten op het werk

Het is de Week Tegen Pesten. Een goede start van het nieuwe schooljaar, waarbij scholen werken aan een fijne en veilige school. Niet alleen op scholen is pesten een aandachtspunt, ook op het werk kunnen pesterijen voorkomen en dat kan ernstige gevolgen hebben. Lees hier vijf tips om pestgedrag te voorkomen.

Vijf tips voor de Week Tegen Pesten

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Al jaren is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Met psychosociale arbeidsbelasting worden factoren bedoeld die in de werksituatie stress geven. Pesten is een voorbeeld van PSA, naast bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Volgens de Arbowet moet u het thema ‘pesten’ opnemen in uw PSA-beleid. Denk daarbij aan de volgende punten:

  • U heeft pesten opgenomen in het beleid ongewenste omgangsvormen
  • Werknemers weten tot wie ze zich kunnen wenden als ze worden gepest
  • Leidinggevenden kunnen pesten herkennen

Door goede afspraken als deze te maken en vast te leggen in een PSA-beleid, kunt u PSA voorkomen, zodat uw werknemers met plezier aan het werk kunnen gaan én blijven. Dan presteren ze ook beter. Zonder dat ze uitvallen met (psychische) klachten. 

Meer over het PSA-beleid

Tips tegen pesten op het werk

Hoe kunt u pestgedrag voorkomen?

  1. U heeft een PSA-beleid met daarin aandacht voor (het voorkomen van) pesten.
  2. U heeft bevlogen medewerkers en werkt actief aan bevlogenheid.
  3. Er is een open en eerlijke bedrijfscultuur, waar pesten niet wordt getolereerd en werknemers zich durven uitspreken.
  4. Er is een vertrouwenspersoon bij wie gepeste werknemers terecht kunnen.
  5. Leidinggevenden herkennen de risico’s en het pestgedrag zelf en kunnen adequaat ingrijpen.

Lees ook deze tips van Arboportaal.

Gerelateerde nieuwsberichten