De top 5 arbeidsrisico’s

1. Gevaarlijke stoffen

Jaarlijks worden er 15.000 ziektemeldingen gemeld van gevaarlijke stoffen. In heel veel bedrijven werken mensen met gevaarlijke stoffen, vaak zonder het zelf te beseffen. Je kunt hierbij denken aan verfsoorten, schoonmaakmiddelen of lasrook. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te hebben en te bepalen wat u als werkgever kan doen om risico’s te vermijden? Wat maakt een stof gevaarlijk en voldoet u daarbij aan het 4-stappenplan van de inspectie (SZW)?

De veiligheidskundigen van ArboNed geven u graag advies.
 
Direct advies

2. Schadelijk en hinderlijk geluid

Gehoorschade, oftewel lawaaislechthorendheid, is al jaren de meest gemelde beroepsziekte. Dagelijks worden zo’n 900.000 werknemers blootgesteld aan schadelijk geluid. Deze aandoening kan niet worden genezen maar wel worden voorkomen. Niet alleen de werkgever maar ook werknemer met zijn gedrag kan hieraan bijdragen. De bouw en industrie zorgen voor 90% van alle meldingen.

Feiten

  • 1.000.000 Nederlanders heeft last van oorsuizen
  • 900.000 werknemers worden dagelijks blootgesteld aan schadelijk geluid
  • 40% van de werkgerelateerde verzuimmeldingen betreft lawaaislechthorendheid
  • 90% van deze meldingen komen uit de bouw en industrie
  • De risicogrens is in de Arbowet vastgesteld op 80 decibel
  • Vanaf 85 decibel zijn werknemers verplicht om gehoorbescherming te gebruiken

Veilig werken is niet alleen een kwestie van geluidsarme machines, duidelijke instructies en beschermingsmiddelen. Veilig gedrag is net zo belangrijk. Gehoorbescherming is daarom ook verantwoordelijkheid van de werknemer. Beschermende maatregelen op het werk kunnen gehoorschade niet voorkomen als het gehoor in de vrije tijd niet wordt beschermd, en andersom.

Het gehoorzorgprogramma van ArboNed is een multidisciplinaire aanpak en richt zich op geluid, gehoor, gehoorbescherming én gedrag. U krijgt praktische tips en concrete adviezen om het risico op lawaaislechthorendheid te verkleinen of zelfs te voorkomen. En door ook te focussen op het gedrag van uw werknemers, creëert u betrokkenheid en draagvlak.

Direct advies

Leaflet

Gehoorzorgprogramma

pdf, 86.9 kB

3. Machineveiligheid

Jaarlijks gebeuren er ongeveer 425 ernstige ongevallen in Nederland. Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Zorg dat machines veilig gebruikt worden en dat deze voldoen aan alle veiligheids- en keurmerken.
 
Direct advies

4. Werkplekinrichting, beeldschermwerk en fysieke belasting

De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Een goede werksituatie verlaagt verzuim én dus bedrijfskosten. Het zorgt voor een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.
 
Direct werkplekonderzoek aanvragen

5. Psychosociale arbeidsbelasting

Omgang met collega’s kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Daarnaast valt werkstress of -druk ook onder de psychosociale arbeidsbelasting. Als werkgever ben je verplicht grensoverschrijdend gedrag, werkdruk en werkstress te voorkomen. 
De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U kunt het beleid zelf vormgeven. Of u stelt het PSA beleid samen op met een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed.

De Arbowet benoemt de volgende thema’s, waar u in uw beleid aandacht aan moet schenken:

  • Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Werkdruk

Om het PSA-beleid vorm te kunnen geven, brengt u eerst de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart. Dit kunt u doen met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed kan u vervolgens ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een protocol voor ongewenste omgangsvormen. In dit protocol legt u het beleid vast op het gebied van pesten en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie en geweld. Zo is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. U benoemt een interne of externe vertrouwenspersoon en u stelt een klachtencommissie in.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen