De top 5 arbeidsrisico's

De arbeidsrisico's verschillen sterk per branche en werkplek. Maar een top 5 van arbeidsrisico’s die het vaakst voorkomen, is er wel. De grootste risico’s zijn: gevaarlijke stoffen, geluid, machineveiligheid, werkplekinrichting en psychosociale arbeidsbelasting. Lees er hier meer over.

De top 5 arbeidsrisico's

1. Gevaarlijke stoffen

Elk jaar zijn er 15.000 ziektemeldingen naar aanleiding van gevaarlijke stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schat dat er jaarlijks bijna 3.000 mensen door overlijden.

In veel bedrijven komen werknemers in aanraking met gevaarlijke stoffen, vaak zonder het zelf te beseffen. “Lang niet alle gevaarlijke stoffen zitten herkenbaar in een potje met daarop een etiket met gevarensymbolen”, vertelt Frank Peters, arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige bij ArboNed. Denk dus niet alleen aan verfsoorten of schoonmaakmiddelen, maar bijvoorbeeld ook aan lasrook of bloemmeel.

Het is heel belangrijk om voor elke werkplek binnen het bedrijf de risico’s in kaart te hebben. Ook moet u als werkgever bepalen wat u kunt doen om risico’s te vermijden. Wat maakt een stof gevaarlijk, welke mogelijke gevaarlijke stoffen zijn er, en voldoet u aan het stappenplan van de Inspectie SZW? Organisaties kunnen de consultants van ArboNed hiervoor altijd om advies vragen.

gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen: zo gaat u er goed mee om

Lees in dit artikel van Frank Peters, arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige bij ArboNed, hoe u moet omgaan met gevaarlijke stoffen op het bedrijf.

2. Schadelijk en hinderlijk geluid

Dagelijks worden zo’n 900.000 werknemers blootgesteld aan schadelijk geluid. Vooral in de bouw en industrie. Gehoorschade, oftewel lawaaislechthorendheid, is al jaren een van de meest gemelde beroepsziekten. Deze aandoening is niet te genezen, maar kan wel worden voorkomen. Hierin spelen werkgever én werknemer een rol.

Veilig werken is niet alleen een kwestie van geluidsarme machines, duidelijke instructies en beschermingsmiddelen. Veilig gedrag is net zo belangrijk, op het werk en in de vrije tijd. Gehoorbescherming is daarom ook de verantwoordelijkheid van de werknemer. Beschermende maatregelen op het werk kunnen gehoorschade niet voorkomen als het gehoor in de vrije tijd niet wordt beschermd, en andersom.

Hinderlijk geluid kan zowel boven als onder de 80 dB(A) liggen. Klachten hierover kunnen zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoge geluidsniveaus, slechte spraakverstaanbaarheid, onvoldoende privacy, concentratieverlies, eentonigheid, of schrikreacties.

Verwacht u dat geluid een risico vormt bij u in het bedrijf, dan kan een arbeidshygiënist een blootstellingsonderzoek doen.

3. Machineveiligheid

Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties brengt risico’s met zich mee. Machines kunnen gevaarlijk zijn, of ze kunnen gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Elk jaar gebeuren er in Nederland op het werk zo'n 425 ernstige ongevallen. Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen moet u als werkgever melden bij de Inspectie SZW.

U voorkomt ongelukken door ervoor te zorgen dat uw werknemers de machines veilig gebruiken en dat de apparaten voldoen aan alle veiligheids- en keurmerken.

De wetgeving voor machineveiligheid is gebaseerd op Europese richtlijnen. De Richtlijn Arbeidsmiddelen is in Nederland geïmplementeerd in het Arbobesluit. Op basis van de Richtlijn Arbeidsmiddelen moet u voor alle bestaande machines een risicobeoordeling (laten) uitvoeren, om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken. De hoger veiligheidskundige kan u hierover adviseren.

4. Werkplekinrichting, beeldschermwerk en fysieke belasting

De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van hun tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Een goede werksituatie verlaagt verzuim en daarmee bedrijfskosten. Het zorgt voor een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Zorg ervoor dat uw preventiemedewerker of een externe deskundige, zoals een ergonoom, de houding en belasting van uw werknemers beoordeelt en de hulpmiddelen bekijkt. Hiermee kunt u chronische klachten voor zijn. Een ergocoach kan uw medewerkers helpen met het correct instellen van de beeldschermwerkplek.

ergocoachTraining Ergocoach beeldschermwerkplek

Leer alles over een gezonde werkplek en werkhouding in één praktische, korte training.
 
 

5. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Hoe collega’s met elkaar omgaan, kan van grote invloed zijn op hoe iemand zich voelt. Zeker als er sprake is van pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Het zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), net als werkdruk. Ernstige lichamelijke en psychische klachten kunnen het gevolg ervan zijn.

Als werkgever bent u verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting. U kunt het beleid zelf vormgeven, of opstellen in samenwerking met een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed.

Gerelateerde nieuwsberichten