Psychosociale begeleiding

Uit onderzoek van ArboNed naar de ontwikkelingen in verzuim van het midden- en kleinbedrijf (mkb, tot 200 werknemers) blijkt dat van het totale verzuim ruim een derde psychisch is en een kwart hiervan stressgerelateerd. Dit kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Met psychosociale begeleiding ondersteunen de bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed uw werknemers. Om te voorkomen dat ze (langdurig) uitvallen.

Onze aanpak is gebaseerd op inzichten uit toegepast wetenschappelijk onderzoek door onze eigen experts. En ondersteunt u om verzuim te verlagen en mensen weer snel, gezond aan het werk te krijgen. De bedrijfsmaatschappelijk werker stimuleert uw werknemer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen inzetbaarheid en (werk)plezier.

De aanpak van de bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in de sociale omgeving van mensen. Wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden. Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding kan arbeidsongeschiktheid door psychische klachten voorkomen. Een gesprek met een van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kan uitval voorkomen of de re-integratie van uw werknemer versnellen.

Vroegtijdig signaleren verkort de verzuimduur

De aanpak van ArboNed richt zich op het vroegtijdig signaleren van psychische klachten. Bij ArboNed Comfortabel ontvangt de werknemer – al op de eerste dag hij verzuimverlof aanvraagt – automatische een digitale vragenlijst over de oorzaak van zijn verzuim. De re-integratie- en preventieadviseur, een vast contactpersoon voor een proactief, toegewijd team van experts, signaleert mogelijk langdurig verzuim met een psychische oorzaak. En schakelt – oorzaakafhankelijk – direct de bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts in voor een versneld consult. Zodat direct de juiste begeleiding ingezet kan worden om langdurig verzuim te voorkomen.

Dienstverlening psychosociale begeleiding

ArboNed biedt verschillende dienstverlening op het gebied van psychosociale begeleiding:

 • Pakket Impact: Calamiteitenservice
  Met de Calamiteitenservice is psychosociale hulp voor slachtoffers en getuigen van een schokkende gebeurtenis snel ter plaatse. Ook in de periode na het voorval. Lees meer over de Calamiteitenservice.
   
 • Pakket Vertrouwd: beleid psychosociale arbeidsbelasting
  Een prettige werksfeer is cruciaal voor een gezond bedrijf. Dat betekent onder meer dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Daarom is het belangrijk om duidelijk beleid op te stellen voor onder andere pesten, discriminatie en agressie. Lees meer over beleid psychosociale arbeidsbelasting.
   
 • Pakket Duurzaam herstel: psychosociale hulpverlening
  Psychosociale hulpverlening biedt uitkomst wanneer een probleem te groot is om er zelf nog uit te komen. De bedrijfsmaatschappelijk werker leert de werknemer om met zijn problemen om te gaan. Lees meer over psychosociale hulpverlening.
   
 • Pakket Opgelost: conflictbemiddeling
  Waar mensen samenwerken, kunnen misverstanden en irritaties ontstaan. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van het conflict voorkomen en de arbeidsverhoudingen herstellen. Lees meer over conflictbemiddeling.
   
 • Pakket Balans: voor mentale balans en persoonlijke ontwikkeling
  Als een werknemer continu stress ervaart, dan kan hij ziek worden. Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker bekijkt de werknemer waar de stress vandaan komt. De bedrijfsmaatschappelijk werker stelt een praktisch actieplan op en coacht uw werknemer bij zijn persoonlijke effectiviteit. Lees meer over mentale balans en persoonlijke ontwikkeling.
   
 • Rouwbegeleiding
  Rouwverwerking heeft een grote invloed op het dagelijks functioneren. En op het werk. Met aandacht vanuit de directe (werk)omgeving kan het verlies een plaats krijgen. Lees meer over rouwbegeleiding.
   
 • Vertrouwenspersoon
  Voor opvang bij ongewenste omgangsvormen levert ArboNed een vertrouwenspersoon. Lees meer over de vertrouwenspersoon.
   
 • Trainingen
  Wij kunnen ook één van uw eigen werknemers opleiden en begeleiden. Hiervoor bieden wij de training Vertrouwenspersoon en de Vervolgtraining vertrouwenspersoon.

  Naast individuele ondersteuning trainen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers ook groepen werknemers. Bijvoorbeeld in het omgaan met stress of agressief gedrag, met de training Omgaan met agressie en geweld.

 • Klachtencommissie
  In sommige situaties is ongewenst gedrag op de werkvloer zo ernstig dat het noodzakelijk is om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Lees meer over de klachtencommissie.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen