Vijf vragen over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt bij de aanpak van risico's in uw bedrijf. Het is verplichte kost voor iedere werkgever. Wij beantwoorden vijf veelgestelde vragen van ondernemers over de RI&E.

5 vragen over de RI&E

1. Wat is een RI&E?

De Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers wettelijk verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel is verplicht te inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen u gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moeten in een RI&E eventuele arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

2. Wie is betrokken bij het maken van een RI&E?

Een preventiemedewerker werkt mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen. Dit doet hij samen met de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging. Als u die niet heeft, dan moet u uw werknemers betrekken in het geven van advies over de RI&E.

3. Wat levert de RI&E mij als ondernemer op?

Een RI&E is niet alleen belangrijk vanwege de wettelijke verplichting, maar leidt ook tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten. 

Training Maak zelf uw RI&E

In onze interactieve training van één dag ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E. De training is geschikt voor zowel kantoor- als productieomgevingen en biedt alle benodigde informatie voor het praktisch uitvoeren van de RI&E. 

Aanmelden

4. Moet ik mijn RI&E laten toetsen?

In sommige gevallen bent u verplicht uw RI&E en Plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige. Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen. De toetsingscriteria van de RI&E zijn recent aangescherpt en de toetsing is verdeeld in een systeemtoets en een scopetoets.  

5. Wat zijn de kosten van een RI&E?

Het uitvoeren van een RI&E kost vooral tijd. Zo moet een preventiemedewerker hiervoor voldoende tijd kunnen vrijmaken. Als u verplicht bent om de RI&E vervolgens te laten toetsen, dan heeft u ook te maken met directe kosten. U kunt de uitvoering van een RI&E ook uitbesteden. Dat scheelt tijd en u weet zeker dat u een volledige RI&E heeft, die voldoet aan de eisen van de wet. De eventuele toetsing is dan vaak inbegrepen. 

Meer vragen over de RI&E?

Check dan onze veelgestelde vragen of download onze praktische gids over gezond en veilig werken. 

Gerelateerde nieuwsberichten