Webinar over wetgeving ERD-WGA, verzuimpreventie en risicomanagement on demand terugkijken.

  • Leestijd
    2 minuten
  • 07 juni 2016 aangemaakt
  • 07 augustus 2019 bijgewerkt

ArboNed organiseerde op donderdag 16 juni van 09.00 tot 9.45 uur een gratis webinar over de laatste trends op het gebied van wetgeving ERD-WGA, verzuimpreventie en risicomanagement. Inkomens- en risicoadviseurs konden zich aanmelden en hun brandende vragen stellen. Het webinar is nog on demand terug te kijken. Accountmanager intermediair Perry Perdok legt uit.

Interview over webinar wetgeving ERD-WGA, verzuimpreventie en risicomanagement door Perry Perdok

Wat doet ArboNed en wat is uw rol daarbij?

“Ik ben werkzaam bij de divisie Verzekerd, het onderdeel van ArboNed dat zich volledig richt op werkgevers die een collectieve inkomensverzekering voor bijvoorbeeld verzuim of ERD-WGA in combinatie met verzuimbegeleiding en re-integratieondersteuning door ArboNed hebben afgesloten. ArboNed werkt nauw samen met vrijwel alle grote verzekeraars, serviceproviders en volmachtkantoren. Door samen intensief te sturen op deel- en duurherstel, behalen we opvallend goede resultaten. Adviseurs die hun klanten adviseren over inkomensverzekeringen en arbodienstverlening zijn heel belangrijk voor ons. Wij ondersteunen adviseurs daarom graag persoonlijk en deskundig bij het invullen van hun advies- en risicomanagementrol voor hun klanten. Ook hebben we een telefonische adviseurslijn en een speciale pagina voor verzekeringsadviseurs op onze website, www.arboned.nl/verzekeringsadviseur.”

Waarom organiseerde ArboNed een webinar?

“We hebben gemerkt dat inkomens- en risicoadviseurs veel vragen hebben over ERD-WGA en ERD-ZW, de aanpak en het voorkómen van verzuim. Begrijpelijk, want werkgevers zijn nu immers ook maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor flexwerkers die ziek uit dienst gaan. Met het webinar ‘Up-to-date over wetgeving ERD-WGA, verzuimpreventie en risicomanagement’ kunnen adviseurs in drie kwartier gratis kennis bijtanken. Omdat we het belangrijk vinden dat de kennis van onze relaties up-to-date is over relevante onderwerpen, bieden wij dit webinar kosteloos aan.”

Welke onderwerpen komen tijdens het webinar aan bod?

“Ed Dokter van onze kennispartner SV Land, bespreekt de laatste stand van zaken rond de samenvoeging en gevolgen van WGA-vast en –flex per januari 2017. Welke keuzes en afwegingen moet een werkgever maken en wat zijn de gevolgen van die keuzes? Vervolgens vertel ik hoe ArboNed - sámen met adviseurs - financiële risico’s voor werkgevers tot een minimum kan beperken door het inventariseren én aanpakken van de belangrijkste risico’s. Onze gratis online Goed geregeld check is hierbij voor veel werkgevers én adviseurs een uitstekend en handig hulpmiddel. Via een korte vragenlijst op www.goedgeregeldcheck.nl krijgt een werkgever inzicht in welke bedrijfsrisico’s hij loopt en wat hij nog moeten regelen als werknemers ziek worden.”

Waarom moeten adviseurs zich verdiepen in risicomanagement en verzuimpreventie?

“Als het gaat om preventie ter indekking van de werkgeverrisico’s, moet je denken aan het financiële risico van maximaal twee jaar loondoorbetaling van een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Dit kost al gauw zo’n 250 euro per verzuimdag. Als de (ex-)werknemer in de WGA belandt, wordt de financiële verantwoordelijkheid van de werkgever met nog eens maximaal 10 jaar verlengd. Tegen deze grote financiële risico’s kan een werkgever zich gelukkig verzekeren, waarbij zijn adviseur hem deskundig adviseert over een private of publieke verzekering. Maar de werkgever kan tegelijkertijd óók maatregelen treffen om verzuim te voorkómen. Verzuimpreventie dus, door het voeren van een goed arbo- en verzuimbeleid waar ook de RI&E en het Preventief medisch onderzoek (PMO) een verplicht onderdeel van uitmaken. Door gericht in preventie te investeren, verkleint een werkgever zijn financiële risico’s aanzienlijk. Verzuimpreventie is dus ook een belangrijk onderdeel van een adviesgesprek. Want als een werkgever een inkomensverzekering afsluit, wil hij niet tegen steeds hogere premies oplopen. Wat kan hij daar dan tegen doen? Welke preventieve maatregelen kan hij nemen? Daar kunnen zijn adviseur én ArboNed hem samen actief bij ondersteunen.”

Wat kan ArboNed betekenen voor eigenrisicodragers ERD-WGA?

“Veel. Samen met onze kennispartner SV Land, een onafhankelijke en zeer ervaren specialist op het gebied van sociale zekerheid en verzuim, bieden wij bewezen effectieve 12-jaarsdienstverlening met een modulaire opbouw. Deze modules zijn zowel los als gecombineerd af te nemen, zodat we samen met de adviseur elke eigenrisicodrager altijd de beste maatwerkoplossing kunnen bieden.”

Hoe kun je als adviseur meedoen aan dit webinar?

“Je kunt je aanmelden voor dit gratis webinar. Als je niet live kon meekijken, kun je op een later moment alsnog terugkijken via dezelfde link. Ik nodig adviseurs die gratis kennis bij willen tanken en het webinar hebben gemist, dan ook van harte uit om het webinar terug te kijken!”

Gerelateerde nieuwsberichten