Nationale-Nederlanden

In samenwerking met Nationale-Nederlanden biedt ArboNed werkgevers optimale ondersteuning in de eerste twee ziektejaren met verzuimbegeleiding en re-integratie. Naast veel gemak bij het ziek- en herstelmelden via het meldportaal van Nationale-Nederlanden (Meldverzuim) zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar vanuit de polisvoorwaarden. Daarnaast vindt er gegevensuitwisseling met Nationale-Nederlanden plaats. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Zo biedt de samenwerking met Nationale-Nederlanden financieel voordeel, ook door extra aantrekkelijke tarieven op onze dienstverlening.

Dienstverlening in samenwerking met Nationale-Nederlanden

Wilt u uw verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden combineren met onze dienstverlening voor verzuim- en re-integratiebegeleiding én voor het voorkomen van verzuim? Hieronder vind u per pakket meer informatie.

Branchespecifiek aanbod

Speciaal voor werkgevers die lid zijn van Novak, BaliePlus of werkzaam zijn in de Bouw&Infra hebben wij samen met Nationale-Nederlanden een uniek branchespecifiek aanbod voor verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening in de eerste twee ziektejaren. 

Meer weten?

U kunt de arbodienstverlening van ArboNed door uw verzekeringsadviseur via Nationale-Nederlanden afsluiten. Voor meer informatie zie ook de website van Nationale-Nederlanden: https://www.nn.nl/Zakelijk/Inkomensverzekeringen/Verzuimverzekering.htm

Team van professionals

De professionals van ArboNed hebben veel ervaring met werkgevers in het mkb en in de samenwerking met verzekeraars. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen er zijn. De vaste contactpersoon, de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met de werkgever samen om de werknemer zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze werkwijze zorgt bij onze klanten, maar ook bij onze samenwerkingspartners aantoonbaar voor reductie van het verzuim en dus de schadelast in de portefeuille. Ter illustratie: het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten binnen de portefeuille van Nationale-Nederlanden, ligt onder het gemiddelde percentage van ArboNed én het landelijke CBS-cijfer.

Meer over de aanpak van ArboNed

Klantverhalen

qbiq pmo arboned
Leiden

QbiQ: Wij kunnen verzuim voorkomen met het Preventief medisch onderzoek (PMO)

qconcepts - klant arboned
's-Hertogenbosch

Qconcepts: Onze vaste contactpersoon bij ArboNed kent ons bedrijf en weet waar we voor staan

de vakbroeders
Eindhoven

Een passende oplossing voor een schilder die allergisch is voor verf

De Haas advocaten
Rotterdam

In één klap de juiste verzuimbegeleiding en preventie-aanpak

Hukseflux
Den Haag

Het PMO voor Hukseflux: werken aan gezondere werknemers en minder verzuim

hout-blerick
Venlo

Stichting activiteitencentrum Hout-Blerick voelt zich financieel en organisatorisch ontzorgd

Verplichtingen vanuit het basiscontract

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van de wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.