De arbeids- en organisatiedeskundige als specialist

Elke organisatie heeft een doel voor ogen. Een ambitie, die richting geeft aan al het handelen. Voor het waarmaken van die ambitie zijn mensen nodig. Bevlogen, vitale medewerkers die op een gezonde manier aan het werk zijn en blijven, oftewel duurzaam inzetbaar zijn.  

De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en stimuleert u en uw organisatie om een werkcultuur te creëren waar bevlogenheid en vitaliteit tot stand kunnen komen. Samen met de arbeids- en organisatiedeskundige werkt u aan het versterken van leidinggevenden, teams en individuen. In het verzuim en op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Naar duurzaam inzetbare medewerkers

Werknemers die bevlogen en vitaal zijn, zijn niet alleen duurzaam inzetbaar maar ook productiever (+ 18%), efficiënter (+12%), verzuimen minder (-25-35%), en maken minder fouten/ongelukken (-60%). Zij zetten al hun fysieke en mentale capaciteiten, mogelijkheden en talenten in om hun rol op het werk zo goed mogelijk te vervullen.

De arbeids- en organisatiedeskundige werkt graag met u samen en adviseert u hoe u bevlogenheid en vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie stimuleert. Concreet doet hij dat bijvoorbeeld door te onderzoeken waar uw organisatie nu staat en wat er mogelijk geoptimaliseerd kan worden. Of via een workshop, bijvoorbeeld de actieworkshop Duurzame Inzetbaarheid, of de training The Engaging Manager.

Aandacht voor verzuim

Naast het leren sturen op bevlogenheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid,  behoort het omgaan met verzuim ook tot deze rol. Verzuim in brede zin, maar ook specifiek op het vlak van verzuim door stress. Maar liefst een kwart van het verzuim komt door stress, bij jongeren (tot 35 jaar) ligt dit zelfs boven de 50%. Dit is een groeiend probleem, waar gelukkig preventief veel aan te doen is.

De arbeids- en organisatiedeskundige kan u hierin adviseren en trainen. Hij werkt nauw samen met andere kerndeskundigen binnen ArboNed, zoals de bedrijfsarts, om u te adviseren op het gebied van verzuim, preventie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s.

Via vragenlijsten en interviews kan de arbeids- en organisatiedeskundige bijvoorbeeld in beeld brengen hoe het staat met de werkstress in uw organisatie en de mogelijke oplossingen met u bespreken. Ook voert hij verzuimanalyses uit en bespreekt hij de trends en verbanden met u.

De voordelen van het werken met een arbeids- en organisatiedeskundige

De arbeids- en organisatiedeskundige is expert en kritische sparringpartner op het raakvlak van mens, werk en organisatie. Hij kan - van buitenaf kijkend - meer zicht geven op wat er speelt in uw organisatie en welke patronen van invloed zijn op het functioneren van uw organisatie. De arbeids- en organisatiedeskundige analyseert, normaliseert en denk mee welke stappen uw organisatie verder kunnen helpen om uw doelen te bereiken en uw menselijk kapitaal optimaal in te zetten.

De arbeids- en organisatiedeskundige van ArboNed

De arbeids- en organisatiedeskundigen van ArboNed kunnen u adviseren over hoe u een optimale organisatiecultuur creëert, hoe u de meeste invloed op verzuim kunt uitoefenen en duurzame inzetbaarheid stimuleert. Zij analyseren en onderzoeken wat voor uw organisatie van belang is.  

Daarnaast geven de arbeids- en organisatiedeskundigen trainingen en workshops voor verschillende thema’s; van werkstress tot werkplezier, het versterken van leidinggevenden in het omgaan met verzuim tot het stimuleren van bevlogenheid en het versterken van samenwerking binnen teams.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten