Het PMO als kapstok voor een vitale organisatie

  • 20 januari 2021 aangemaakt
  • 18 maart 2024 bijgewerkt

Voor RENOLIT Nederland bv was het uitvoeren van het Preventief medisch onderzoek (PMO) een logische stap binnen het beleid voor een gezonde en vitale organisatie. Het geeft hen handvatten en ze hebben data in handen waarmee ze aan de slag kunnen. Zo kunnen ze duidelijke stappen zetten naar duurzaam inzetbare medewerkers. 

RENOLIT

De productiesite van RENOLIT Nederland bv is gevestigd in Enkhuizen en heeft circa 200 medewerkers in dienst. Medewerkers in de productie produceren hoogwaardige kunststoffen voor medische toepassingen en de gezondheidszorg. Op de productieafdeling en het laboratorium wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. De productie draait in volcontinu dienst, dus 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hierdoor heeft het bedrijf te maken met specifieke arbeidsrisico’s. Aan het begin van het PMO is dan ook goed gekeken naar de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Als het bedrijf weet waar de arbeidsrisico’s liggen, kunnen ze gerichter een PMO inzetten.

Waarom een PMO

Het aanbieden van een PMO is wettelijk verplicht maar voor RENOLIT Nederland bv ging het verder dan ‘het zetten van een vinkje’. Het verzuim was opgelopen, daar hebben ze grip op gekregen, daarom konden ze nu verder kijken: wat moeten ze doen om de medewerkers gezond, vitaal, productief en met plezier aan het werk te houden? Het PMO was een logisch vervolg. Het is een belangrijk startpunt voor een bredere aanpak voor duurzame inzetbaarheid.

Fun

Om zo veel mogelijk input te krijgen, heeft RENOLIT Nederland bv er alles aan gedaan om de opkomst onder medewerkers te verhogen, een bekende uitdaging bij het aanbieden van een PMO. Naast communicatiemomenten per mail, hebben ze collega’s als ambassadeurs ingezet, waaronder de ondernemingsraad. Het bedrijf organiseerden kick-off meetings, gaven ruimte om onder werktijd deel te nemen, zorgden voor laptops en een afgeschermde ruimte voor de medewerkers zonder eigen PC en maakten het ook leuk. Zo organiseerde RENOLIT een loterij met allerlei prijzen die allemaal een link hadden met een gezonde leefstijl. Zo maakten ze het extra leuk om deel te nemen.”

Acties

Al deze acties samen, zorgden voor een succes. Bij een aantal medewerkers was deelname aan het PMO de druppel om te stoppen met roken. Ook zijn er via de bedrijfsarts interventies aangeboden waarmee medewerkers aan de slag zijn gegaan. Zo heeft RENOLIT Nederland bv hiermee direct verzuim kunnen voorkomen en verdienen ze de investering van het PMO al snel terug. 

Verzuim

ArboNed is ook de arbodienst van RENOLIT Nederland bv en dat is een win-winsituatie. Zo kan RENOLIT breder praten en integraal kijken. Ze vinden het fijn dat ze goed kunnen schakelen met de bedrijfsarts, vaste contactpersoon en vitaliteits- en gezondheidsdeskundige en hoger veiligheidskundige. Dat zorgt echt voor een complete aanpak om verzuim te voorkomen binnen hun bedrijf.