Proactief risico’s verminderen met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en hierop maatregelen nemen. Hét hulpmiddel hierbij is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met een actuele RI&E vermindert u proactief de risico’s binnen uw bedrijf.

Proactief risico’s verminderen met de Risico-inventarisatie en –evaluatie

Minder verzuim

Een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart en pakt deze gericht aan. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. De RI&E is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. 

“De RI&E draait om veiligheid, werkplezier, productiviteit, gezondheid en verzuimpreventie," stelt Ad van Zundert, RI&E-expert bij ArboNed. “Stuk voor stuk zaken die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Natúúrlijk wilt u dat als werkgever zo goed mogelijk geregeld hebben.”

Aan de slag met een actuele RI&E

De RI&E bestaat in feite uit twee delen:

  1. Een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-)risico’s in het bedrijf in volgorde van ernst.
  2. Een Plan van aanpak waarin staat beschreven welke maatregelen het bedrijf neemt om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Het Plan van aanpak kunt u zien als praktische ‘to do-lijst’. Bij elk verbeterpunt staat hoe, wanneer en door wie het wordt aangepakt en wat de kosten zijn. Elk punt kunt u zelf aanpakken, of met ondersteuning van een specialist zoals een ergonoom, een arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

In de Arbowet staat niet hoe vaak u een RI&E moet uitvoeren. Het gaat erom dat de RI&E altijd actueel is. Is er sprake van ingrijpende wijzigingen op het gebied van werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek? Dan is dat een goed moment om opnieuw de risico’s in kaart te brengen via een RI&E.

Verplichte toetsing?

De wet verplicht in de meeste gevallen dat een gecertificeerde arbodienst uw RI&E toetst. Bedrijven met minder dan 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruikmaken, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Deze erkende instrumenten zijn in de meeste gevallen ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen, zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche. Op www.rie.nl staat welke erkende RI&E-instrumenten er zijn. Is er geen branche-RI&E? Dan kunt u het algemene MKB RI&E-instrument gebruiken.

Download gratis de praktische gids voor een veilige werkomgeving

Uw werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen doen. Dat spreekt voor zich. Een goede inschatting en aanpak van de arbeidsrisico’s horen daarbij. Door de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen, kunt u ze aanpakken en voorkomt en verlaagt u het verzuim binnen uw organisatie. Hiervoor gebruikt u de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Cover gids Veilige werkomgevingIn deze gids:

  • Veilig en gezond werken
  • Handig stappenplan om zelf uw RI&E te maken
  • Mkb’ers aan het woord

Download de gids

Gerelateerde nieuwsberichten