Kanker en werk

  • leestijd: 2 minuten
  • 04 februari 2019 aangemaakt

Vandaag, 4 februari, is het Wereldkankerdag. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij de impact van kanker om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) krijgen jaarlijks tussen de 30.000 en 40.000 werkenden de diagnose kanker. Een enorme persoonlijke impact. Natuurlijk voor de gezondheid maar ook op het werkgebied kunnen er verschillende dingen spelen.

Op wereldkankerdag staan wij stil bij de gevolgen van kanker op de werkvloer

Volgens het NFK krijgt een kwart van de werknemers die herstelt van kanker uiteindelijk ontslag. Mensen met kanker worden ook minder makkelijk aangenomen bij het solliciteren dan bijvoorbeeld mensen met astma, diabetes of ADHD. Daarom heeft het NFK de website Kanker en werk in het leven geroepen. 

Health Impact Bond Kanker & Werk

ArboNed kent de cijfers en startte in 2018 samen met vijf samenwerkingspartners een intensief traject: de eerste Health Impact Bond Kanker & Werk. Daarin werken wij samen om werknemers die kanker hebben (gehad) te ondersteunen bij een snellere, succesvolle terugkeer naar werk. We begeleiden werknemers met een nieuw ontwikkelde, intensieve re-integratieaanpak.

Vijf tips voor goede begeleiding

Re-integratie van werknemers met kanker verloopt namelijk vaak moeizaam. Zij hebben te kampen met vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Om werknemers goed te begeleiden benoemd het NFK vijf tips voor de werkgever.

1. Blijf met elkaar in gesprek

Kanker is heel ingrijpend, maar het is belangrijk om te blijven communiceren. Houd rekening met de ziektefase en bied begeleiding om bij elkaar betrokken te blijven. 

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s

Oprechte belangstelling zorgt voor vertrouwen. Dat is nodig zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. De werkgever kan ook collega's ondersteunen om de band optimaal te houden. 

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer

Geef juiste en eerlijke informatie over de ziekte. Zo kan een bijeenkomst over kanker een taboe op de werkvloer doorbreken.

4. Zorg voor de juiste expertise

Staar u niet blind op bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter maar laat u bijstaan door partijen die ervaring hebben bij de begeleiding met kanker. Zo werk ArboNed samen met Re-turn, die volledig gespecialiseerd is in verzuim en re-integratie bij kanker. 

5. Stuur op benutbare mogelijkheden

Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Contact

Wilt u meer weten over ons proeftraject Kanker en Werk of heeft u praktische vragen vanuit uw onderneming over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed of bel 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.