Video: Arbowet in minder dan vijf minuten

Uitgangspunt voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid is de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid. In 2017 werd de wet gewijzigd, er werd meer nadruk gelegd op preventie.

 

In deze korte video legt onze casemanager Anne Zwaan de hoofdpunten en wijzigingen van de Arbowet aan u uit. 

Download de Arbowet Checklist 

Meer informatie

Heeft u nog vagen over de Arbowet of andere wettelijke verplichtingen waar u als werkgever aan moet voldoen en bent u klant van ArboNed? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon

Gerelateerde nieuwsberichten