Combinatie slimme algoritmes en oordeel bevoegd deskundige de oplossing voor aanpak psychisch verzuim

De enorme 'wildgroei' aan en ondeskundigheid van coaches op het gebied van stress en burn-out, baren bedrijfsartsen en psychologen zorgen, zo blijkt deze week uit onderzoek door het tv-programma Nationaal Stressdebat. Terecht, vindt ook dr. Rob Hoedeman, bedrijfsarts bij ArboNed en Mensely en gespecialiseerd in de aanpak van psychische klachten. “Veel werknemers die zich ziek melden met stressklachten hebben - net als hun werkgever - geen idee wat voor hen de beste aanpak is, en bij wie ze terecht kunnen. Een onjuiste diagnose, of niet bij de persoon passende behandeling kan schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers en leidt tot onnodig langdurig verzuim. Het combineren van slimme algoritmes en oordeel van een bevoegd deskundige is de oplossing voor de aanpak van psychisch verzuim.

Rob Hoedeman over stresscoaches en burn-out verschijnselen

Langdurige stress kan leiden tot burn-out klachten en gaat veelal gepaard met langdurig verzuim. Dat is zowel voor de werknemer als de werkgever een zware last. De kern van burn-out is emotionele uitputting door de disbalans tussen gestelde eisen en hulpbronnen. Hoedeman: “Voor welke eisen iemand kwetsbaar is en wat hulpbronnen zijn, is puur persoonlijk. Een coach kan iemand die een lichte burn-out heeft in combinatie met 'te veel in het hoofd zitten' helpen met een lichaamsgerichte benadering. Het gevaar is dat de coach deze benadering ook inzet voor iemand die bijvoorbeeld voor workaholisme behandeld moet worden, of waar een oorzaak op het werk aangepakt dient te worden, of waar een niet herkende depressie de klachten veroorzaken. Zo’n niet passende behandeling kan onnodig langdurend verzuim tot gevolg hebben. Dat voorkom je door tijdig na de ziekmelding de juiste deskundigheid in te schakelen. Zo weten we dat 50% van de werkenden met ernstige burn-out ook een depressie ontwikkelt. Dit moet herkend en behandeld worden door goed opgeleide en bevoegde professionals.”

De juiste zorg op het juiste moment

Mensely is – net als ArboNed en HumanCapitalCare – onderdeel van HumanTotalCare. “Gezamenlijk bedienen we ruim 1,5 miljoen werkenden, waardoor we een schat aan data hebben. Dankzij de inzet van slimme algoritmes lopen we voorop en kunnen we de beste aanpak bieden van verzuim door stress en andere psychische klachten”, aldus Hoedeman. Bij een ziekmelding wordt door de inzet van een unieke digitale vragenlijst voorspeld of iemand korter of langer dan twee weken zal verzuimen. Ook wordt bepaald of er een risico is op psychisch verzuim, waarna aanvullende vragen worden gesteld. Op basis van informatie uit deze vragenlijst ontvangt de bedrijfsarts een datagedreven advies over de aanpak. In combinatie met het deskundige oordeel van de bedrijfsarts kan zo direct het meest effectieve verzuimbegeleidingstraject gestart worden voor de betreffende werknemer. Door de juiste zorg op het juiste moment te bieden, blijkt dat werknemers sneller en meer verantwoord herstellen. Onderzoek toont aan dat dit de duur van het verzuim fors vermindert.

Voorspellen van risico op verzuim

“Waar stresscoaches worden ingezet als er al verzuim is, zetten wij volop in op preventie. Want voorkomen dat iemand uitvalt met psychische klachten levert het meeste op. Dat betekent stresssignalen vroegtijdig herkennen, bespreekbaar maken en aanpakken. Ook hier zetten we slimme algoritmes in. Op basis van eerste analyses blijkt dat we op basis van verkregen vragenlijstdata een goede voorspelling kunnen maken over het risico op verzuim door psychische klachten in de komende twee jaar. Werkgevers die aandacht besteden aan de preventie van verzuim, kunnen op basis van deze voorspelling veel gerichter werken aan het voorkomen van uitval van hun mensen”, aldus Hoedeman.

Meer over onze aanpak 

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…
10 minuten